Aktualności

  „Zwierzęta i Zagłada”. Zaproszenie do trzeciego numeru „Narracji o Zagładzie”

  Związki między studiami nad Zagładą a szeroko pojętą domeną Human – Animal Studies oraz ekokrytyki tworzą dziś we współczesnej humanistyce wielowymiarowy, coraz lepiej rozpoznany splot. Ruch, jaki odbywa się pomiędzy tymi dwoma nurtami myśli wydaje się dwukierunkowy: z jednej więc strony eksponuje się pewną naturalność przejścia od uwrażliwienia na los ludzki do moralnego waloryzowania stosunku człowieka do całości otaczającego go środowiska, a w szczególności do zwierząt, z drugiej wskazuje się na ciągłość form biopolitycznej przemocy, której najbardziej radykalnym przejawem było nazistowskie ludobójstwo popełnione na narodzie żydowskim. W tym kontekście często przywołuje się wciąż kontrowersyjne porównanie losu zwierząt w hodowlach przemysłowych do sytuacji więźniów w hitlerowskich obozach zagłady, by przypomnieć najbardziej znane artykulacje tego porównania: pracę Charlesa Pattersona pod tytułem Wieczna Treblinka oraz Żywoty zwierząt, eseizowaną prozę Johna M. Coetzeego.

   

  czytaj dalej...


  Wykład dr. Józefa Ruszara pt. „Księgowa wizja sądu ostatecznego. Ekonomia jako temat literacki”

  Wykład dr. Józefa Ruszara pt. „Księgowa wizja sądu ostatecznego. Ekonomia jako temat literacki”

  czytaj dalej...


  Zaproszenie na wykład dr hab. prof. UWr Joanny Orskiej pt. „Poezja Proza. O polskim tłumaczeniu ‘Trzech poematów’ Johna Ashbery’ego

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład dr hab. prof. UWr Joanny Orskiej pt. „Poezja Proza. O polskim tłumaczeniu ‘Trzech poematów’ Johna Ashbery’ego”. Spotkanie odbędzie się w czwartek (27 X 2016 r.) o godzinie 15.00 w sali 103.


  Rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy Pracowników w ramach programu Erasmus+.

  Rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy Pracowników w ramach programu Erasmus+.

  czytaj dalej...


  Nasza nieswoja. Humanistyka na peryferiach

  Nasza nieswoja. Humanistyka na peryferiach

  czytaj dalej...


  << nowsze 1 2 3 4 starsze >>

Najnowsze publikacje