Pracownicy INoLP gośćmi Festiwalu Wschodnich Podróży

uczestnicy spotkania. Widać jedynie ich od pasa w dół. Na kolanach mają otwarte notesy, a w rękach trzymają dlugopisy

Prof. dr hab. Dariusz Rott oraz dr hab. Wojciech Śmieja będą gośćmi Festiwalu Wschodnich Podróży „East – est”, którego organizatorem jest Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Festiwal odbędzie się 17 i 18 maja 2019 roku. Prof. Dariusz Rott poprowadzi spotkania: z historykiem Maciejem Sobierajem na temat znaczenia Unii Lubelskiej 1569 roku, z pisarzem i dziennikarzem Piotrem Milewskim o jego książkach Transsyberyjska i Dzienniki japońskie oraz z reportażystą dr. hab. Wojciechem Śmieją … Czytaj dalejPracownicy INoLP gośćmi Festiwalu Wschodnich Podróży

Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”

Edmund Niziurski - czarno-białe zdjęcie portretowe

15 maja 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się seminarium naukowe nt. „Co zostało z Niziurskiego?”, którego organizatorami są Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła polska sekcja IBBY. Proza Edmunda Niziurskiego zostawiła trwały ślad w literaturze młodzieżowej, wpływając na młodych odbiorców. Niziurski … Czytaj dalejSeminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”

Seminarium nt. „Wobec powstań śląskich – jakie powinny być studia śląskie?”

"Spodek" w Katowicach nocą

„Jakie powinny być studia śląskie?” to cykl spotkań organizowanych przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, których zadaniem jest rekapitulacja dotychczasowych doświadczeń, przemyślenie i wyciągnięcie wniosków na temat studiów śląskich: ich formy, zakresu oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 7 maja 2019 roku odbędzie się drugie seminarium tego cyklu. W wydarzeniu, które rozpocznie się o godz. 16.30 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Benedyktynka, plac Rady … Czytaj dalejSeminarium nt. „Wobec powstań śląskich – jakie powinny być studia śląskie?”

Wykład prof. Aliny Kowalczykowej

zgromadzeni w sali wykładowej uczniowie

23 maja 2019 roku o godz. 11.15 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z prof. dr hab. Aliną Kowalczykową – historykiem literatury polskiej, autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkinią Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN, badaczką zajmującą się przede wszystkim zagadnieniami romantyzmu. Prof. Alina Kowalczykowa wygłosi wykład pt. „»Pan Tadeusz« inaczej odczytany”. Organizatorami wydarzenia są Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach oraz Komitet … Czytaj dalejWykład prof. Aliny Kowalczykowej

Konferencja pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”

sala konferencyjna wypełniona ludzmi. Na pierwszym planie widać mikrofon. Obraz nieco rozmyty.

Kategoria traumy już na przełomie XIX i XX wieku została poddana namysłowi badaczy. Jednak skala zainteresowania, które jej towarzyszy w ostatnich latach, jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Tomasz Łysak, otwierając Antologię studiów nad traumą, pisze: „W ostatnich dwóch dekadach pojęcie traumy upowszechniło się jako narzędzie opisu w tak różnych dyscyplinach wiedzy, jak psychoterapia, literaturoznawstwo, badania kulturowe, historiografia, badania nad wizualnością, badania Zagłady itd.”. Autor … Czytaj dalejKonferencja pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”

III edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

zdjęcie, na którym widać trzymające się w geście przyjacielskim ręce dwóch osób

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz. Jego celem jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym regionu. Konkurs ma charakter turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku, w którym biorą udział zgłoszone wcześniej trzyosobowe reprezentacje szkół, podejmując ze sobą bezpośrednią … Czytaj dalejIII edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

„Punkt krytyczny” – konkurs na recenzję literacką i opowiadanie

zdjęcie, na którym widać dziewczynę w okularach zagryzającą ołówek siedzącą przed laptopem.Obok komputera kubek z kolorowymi ołówkami

Celem konkursu „Punkt krytyczny”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie recenzji poświęconej wybranej książce wydanej w latach 2017–2019, reprezentującej dowolny gatunek literacki lub napisanie opowiadania o tematyce regionalnej, przesłanie zgłoszenia (tekstu wraz z formularzem) do 30 maja 2019 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.na.recenzje@gmail.com i w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach … Czytaj dalej„Punkt krytyczny” – konkurs na recenzję literacką i opowiadanie

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego popierająca protest nauczycieli

zapisana kartka, na której leży otwarte pióro

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach solidaryzuje się z protestującymi nauczycielami i bezwzględnie popiera ich żądania dotyczące poprawy sytuacji materialnej i zawodowej, uznając także słuszność postulatów związanych z poprawą krytycznej sytuacji zarówno w systemie oświaty, jak i w edukacji. Jesteśmy wydziałem przygotowującym studentki i studentów do zawodu nauczyciela polonisty, nauczyciela języków nowożytnych, klasycznych oraz nauczyciela bibliotekarza. Jako nauczyciele akademiccy wiemy, jak wielką pracę i zaangażowanie wkładają … Czytaj dalejUchwała Rady Wydziału Filologicznego popierająca protest nauczycieli

Życzenia świąteczne

kurczaczek i pisanki położone na koszu wiklinowym

Pracownikom, Doktorantom, Studentom i Przyjaciołom Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego składamy najserdeczniejsze życzenia ciepłych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy oraz wszelkiej pomyślności i radości zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym                                                           … Czytaj dalejŻyczenia świąteczne

Accessibility