zgromadzeni w sali uczestnicy konferencji, na pierwszym planie widać mikrofon

Czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”

6 listopada 2018 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Ostrawskim (Ostrawa, ul. Realni 5) rozpocznie się pierwsze czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”, którego organizatorami są Katedra Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego oraz Pracownia Zarządzania Wiedzą.

Spotkanie stanie się okazją nie tylko do zaprezentowania nowości wydawniczych autorstwa pracowników Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, a także do wygłoszenia referatów pracowników obu instytucji.

Program spotkania (pdf, 442 kB)

Accessibility