Doktoranci INoLP wyróżnieni w XXIII edycji Konkursu na Pracę Magisterską im. Jana Józefa Lipskiego

W gronie laureatów XXIII edycji Konkursu na Pracę Magisterską im. Jana Józefa Lipskiego znaleźli się między innymi absolwenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego UŚ: mgr Ewelina Włodzyńska, która otrzymała wyróżnienie za pracę pt. Literackie obrazy seksualności przełomu wieków, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wacława Forajtera z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej oraz mgr. Gaweł Janik wyróżniono za rozprawę pt. Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marty Tomczok z Zakładu Literatury XX i XXI wieku. Oboje laureaci są obecnie słuchaczami studiów trzeciego stopnia (doktorskich) afiliowanymi przy Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Mgr Gaweł Janik uzyskał pierwszą nagrodę w instytutowym konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2017.

Gaweł JanikGaweł Janik: Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego

 Praca stanowi rodzaj kompletnego przewodnika po przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego. Pierwsza część skupia się na kwestii „żydowskości” przedwojennych utworów autora. Ukazuje długą drogę, jaką przeszedł pisarz, poczynając od wczesnych tekstów, w których tematyka żydowska nie zostaje poruszana wcale lub też niewidoczna jest na powierzchni tekstu, aż po symboliczny powrót do rzeczywistości sztetlu w powieści Lato. Część druga proponuje lekturę przedwojennej twórczości Rudnickiego z perspektywy badań nad męskością, która w omawianych tekstach często okazuje się wyjątkowo „niemęska”, zniewieściała, homoseksualna. Autor podejmuje więc – za Germanem Ritzem – próbę wskazania „tajnych znaków” w twórczości pisarza, które pozwoliłyby odczytać ją jako „także” homoseksualną.

Ewelina Włodzyńska
Ewelina Włodzyńska: Literackie obrazy seksualności przełomu wieków

W oparciu o utwory pochodzące z drugiej połowy XIX oraz początku XX wieku przedstawione zostały różne wizje obyczajowości seksualnej tego okresu. Wśród opisanych zagadnień znalazły się m.in. następujące kwestie: podwójna moralność w kontekście środowiska miejskiego, prostytucja i związane z nią dyskursy medyczne oraz społeczne, fenomen „prostytucji domowej” (termin Feliksa Ehrenfeuchta), czyli kultura pozamałżeńskich relacji erotycznych właściwa członkom wyższych sfer, a także XIX-wieczne femmes fatales – obraz kobiet jako istot demonicznych i wampirów zagrażających integralności męskiego „ja”.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie organizuje od 2002 roku Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Jego przedmiotem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącej zjawisk mających miejsce od XIX wieku do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej jego patrona Jana Józefa Lipskiego.

Accessibility