Dyżury pracowników

Dyżury pracowników i doktorantów
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
w sesji letniej 2017/2018

Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

 prof. zw. dr Jan Malicki   13, 20, 27 czerwca, godz. 14.00-16.00, pok. 406
 dr hab. prof. UŚ Teresa Banaś-Korniak 

19, 25 czerwca (godz. 13.00-15.00), 29 czerwca (godz. 9.00-10.00), s. 407

dr Jacek Kwosek  13, 20, 27 czerwca (godz. 13.00-15.00), s. 407
prof. dr hab. Dariusz Rott  19 czerwca (godz. 8.30-10.00), 21 czerwca (godz. 9.00-12.00), 29 czerwca (godz. 8.30-10.00), pok. 407
dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak  19, 25 czerwca (godz. 13.00-15.00), s. 407

 

Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki

prof. dr hab. Mariola Jarczyk  13, 19 czerwca (godz. 9.00-10.30), 28 czerwca (godz. 8.30-10.00), s. 417
dr hab. Maria Barłowska 13, 27 czerwca (godz. 10.00), 28 czerwca (godz. 12.00), s. 417
dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek 14, 21, 28 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 417
dr hab. Renata Ryba 11, 18, 25 czerwca (godz. 8.30-10.00), s. 417
dr hab. prof. UŚ Anna Sitko urlop naukowy
dr Iwona Słomak 14 czerwca (godz. 9.30-11.00), 19 czerwca (godz. 8.00-9.30), 21 czerwca (godz. 8.00-8.30), s. 417
dr Marzena Walińska 14, 21, 29 czerwca (godz. 9.00-10.30), s. 417

 

Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu

prof. zw. dr hab. Marek Piechota 12 czerwca (godz. 11.30-13.00), 28 czerwca (godz. 12.30-14.00), s. 404
dr hab. Magdalena Bąk 14, 21 czerwca (godz. 9.45-11.15), 25 czerwca (godz. 13.00-14.30), s. 405
dr Maria Janoszka 11, 18 czerwca (godz. 11.30-13.00), 25 czerwca (godz. 9.30-10.00), s. 405
prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna  
dr Lucyna Nawarecka 11, 26 czerwca (godz. 12.00-13.30), s. 405
prof. dr hab. Janusz Ryba 11, 18, 25 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 405
dr hab. Leszek Zwierzyński

12 czerwca (godz. 9.00-10.00), 21 czerwca (godz. 12.00-12.45), 25 czerwca (godz. 12.30-13.15), 28 czerwca (godz. 12.30-13.15), s. 405

 

Zakład Historii Literatury Poromantycznej

prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński 13 czerwca (godz. 12.00-13.30), 18, 25 czerwca (godz. 11.30-13.00), s. 411
dr hab. Wacław Forajter 14, 21 czerwca (godz. 11.30-13.00), 29 czerwca (godz. 11.30-13.00), s. 411
dr hab. Tomasz Kaliściak 12, 28 czerwca (godz. 13.00-14.30), 20 czerwca (godz. 14.00-15.30), s. 411
prof. dr hab. Ryszard Koziołek  —————————————–
dr Mikołaj Marcela

13 czerwca (godz. 9.00-10.00), 25 czerwca (godz. 13.30-14.30), 28 czerwca (godz. 13.00-14.00), s. 411

dr hab. Filip Mazurkiewicz 19, 26 czerwca (godz. 11.30-13.00), s. 411
dr hab. Magdalena Piekara 11, 18, 28 czerwca (godz. 9.00-10.30), s. 411
dr Katarzyna Szopa 11, 21 czerwca (godz. 10.00-11.00), s. 411
dr Paweł Tomczok 25 czerwca (godz. 8.00-9.30), s. 411

 

Zakład Literatury XX i XXI wieku

prof. zw. dr hab. Marian Kisiel 14, 15 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 418
dr Marta Baron-Milian  urlop macierzyński
dr Ewa Bartos  14, 15 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 418
prof. dr hab. Barbara Gutkowska  11, 18, 25 czerwca (godz. 11.00-12.30), s. 420
prof. dr hab. Elżbieta Dutka  11, 12 czerwca (godz. 10.00-11.30), 19 czerwca (godz. 8.00-9.30), 22 czerwca (godz. 12.30-14.00), 11 lipca (godz. 8.00-9.30), s. 418 lub s. 421
prof. dr hab. Krystyna Kłosińska   
dr Michał Kłosiński  12, 19, 26 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 411
dr hab. Paweł Majerski  14, 15 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 418
dr hab. Zdzisław Marcinów  urlop naukowy 
dr hab. Grażyna Maroszczuk 

12 czerwca (godz. 9.00-10. 30), 15 czerwca (godz. 13.00-14.30), 22 czerwca (godz. 11.30–13.00), 11 lipca (godz. 8.30), s. 420

dr Katarzyna Niesporek  14, 15 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 418
dr hab. Beata Nowacka  12 czerwca (godz. 8.30-10.00), 28 czerwca  (godz. 8.30-10.00)
prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek  12, 28 czerwca (godz. 8.30-10.00), s. 421
dr hab. Miłosz Piotrowiak  13, 20 czerwca (godz. 10.30-12.00), s. 418
dr Bożena Szałasta-Rogowska  11 czerwca (godz. 13.00-14.30), 15 czerwca (godz. 14.00-15.30) 29 czerwca (godz. 13.30-15.00)  
dr hab. Marta Tomczok  21 czerwca (godz. 9.45-11.15), s. 420

 

Zakład Krytyki i Literatury Ponowoczesnej

dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak 12, 19, 26 czerwca (godz. 10.00-13.00), s. 102
dr Piotr Gorliński-Kucik 14, 21, 28 czerwca (godz. 15.00-16.30), s. 419
dr hab. Anna Kałuża 14, 21, 28 czerwca (godz. 13.00-14.00), s. 409
dr hab. Agnieszka Nęcka 14, 21, 28 czerwca (godz. 15.00-16.00), s. 419
dr hab. prof. UŚ Dariusz Nowacki 14, 21 czerwca (godz. 12.00-13.00), s. 419
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

12, 21 czerwca (godz. 12.00-13.00), 28 czerwca (godz. 13.00-14.00), s. 409

 

Zakład Teorii Literatury

prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki 22 czerwca (godz. 12.00-13.00), 27, 28 czerwca (godz. 13.00-14.00)
dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec  19 czerwca (godz. 11.30-13.00), 26 czerwca (godz. 11.30-12.30), s. 414
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny  13, 19, 27 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 416
dr hab. Mariusz Jochemczyk  11 czerwca (godz. 9.00-10.30), 9 lipca (godz. 9.00-10.30), s. 413
dr hab. Joanna Kisiel  13, 20, 27 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 416
dr Magdalena Kokoszka  12, 27, 29 czerwca (godz. 9.00-10.30), s. 416
dr hab. Beata Mytych-Forajter  13, 20, 27 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 416
prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak  14, 21, 28 czerwca (godz. 11.00-13.00), s. 413
dr hab. prof. UŚ Jan Piotrowiak  25 czerwca (godz. 8.00-9.30), s. 413
dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka  urlop zdrowotny
dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer  11, 18, 25 czerwca (godz. 11.00-12.30), s. 409

 

Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji

prof. dr hab. Dariusz Pawelec 19 czerwca (godz. 11.30-13.00), 26 czerwca (godz. 11.30-12.30), s. 414
prof. zw. dr hab. Adam Dziadek ……………………………………………….
dr Monika Ładoń 13, 20, 27 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 414
dr hab. Grzegorz Olszański 11, 28 czerwca (godz. 13.00-14.00), s. 409
dr hab. prof. UŚ Marek Pytasz 11, 18, 25 czerwca (godz. 10.00-11.30), s. 411
dr hab. Wojciech Śmieja 12, 20 czerwca (godz. 9.30-11.00), 28 czerwca (godz. 9.00-10.00), s. 414

 

Accessibility