zdjęcie: przeważa kolorystyka błękitna. Na białej klawiaturze leży zegarek z tarczą i kompas

Godziny dziekańskie

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 roku dziekan prof. dr hab. Krzysztof Jarosz ogłosił godziny dziekańskie (pod warunkiem odrobienia zajęć w innym terminie). 

Accessibility