strona kalendarza, która zajmuje całą przestrzeń zdjęcia, a nad nią widać trzymany przez mężczyznę w garniturze długopis

Harmonogram na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Na stronie www.harmonogram.polonistyka.us.edu.pl dostępny jest harmonogram na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 dla kierunków: filologia polska (lic oraz MU), sztuka pisania, komunikacja promocyjna i kryzysowa oraz logopedia. 

Uwagi należy zgłaszać drogą elektroniczną do soboty 21 września do godz. 20.00 na adres e-mail: harmonogram.polonistyka@us.edu.pl.

Accessibility