strona kalendarza, która zajmuje całą przestrzeń zdjęcia, a nad nią widać trzymany przez mężczyznę w garniturze długopis

Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Na stronie www.harmonogram.polonistyka.us.edu.pl dostępny jest harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 dla kierunków filologia polska (I i II stopnia) oraz sztuka pisania (I stopnia). W razie pytań bądź wątpliwości należy się kontaktować z zespołem harmonogramistów drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: harmonogram.polonistyka@us.edu.pl.

Accessibility