Prof. Dariusz Rott członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasoznawczego

stos poukładanych na sobie gazet

18 października 2018 roku w Łomży obradowało Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego. Podczas posiedzenia wybrano prof. dr. hab. Dariusza Rotta członkiem zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019–2024. Stowarzyszenie, które powstało jesienią 1981 roku, zrzesza kilkuset członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy pamiętnikarskie … Czytaj dalejProf. Dariusz Rott członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasoznawczego

Doktoranci INoLP wyróżnieni w XXIII edycji Konkursu na Pracę Magisterską im. Jana Józefa Lipskiego

W gronie laureatów XXIII edycji Konkursu na Pracę Magisterską im. Jana Józefa Lipskiego znaleźli się między innymi absolwenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego UŚ: mgr Ewelina Włodzyńska, która otrzymała wyróżnienie za pracę pt. Literackie obrazy seksualności przełomu wieków, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wacława Forajtera z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej oraz mgr. Gaweł Janik wyróżniono za rozprawę pt. Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marty … Czytaj dalejDoktoranci INoLP wyróżnieni w XXIII edycji Konkursu na Pracę Magisterską im. Jana Józefa Lipskiego

II edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

zdjęcie, na którym widać trzymające się w geście przyjacielskim ręce dwóch osób

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz. Jego celem jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym regionu. Konkurs ma charakter turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku, w którym biorą udział zgłoszone wcześniej trzyosobowe reprezentacje szkół, podejmując … Czytaj dalejII edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

Paweł Majerski

    Dr hab. Paweł Majerski pokój: 418 tel.: (32) 200 94 18  adres e-mail: p_majerski@poczta.onet.pl  Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Twórczość Jerzego Jankowskiego. Szkic monograficzny, 1992.  Doktorat Z problemów twórczości poetyckiej Anatola Sterna, 1999.  Habilitacja Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych, 2012.  Najważniejsze publikacje:  Książki: Jerzy Jankowski. Wydawnictwo „Śląsk” – Spółka z o.o. Katowice 1994. Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali. Wydawnictwo „Śląsk” – … Czytaj dalejPaweł Majerski

Instytut dawniej i dziś

PATRON INSTYTUTU Prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki  5.08.1933–9.07.2005   Ireneusz Opacki urodził się 5 sierpnia 1933 roku na Podolu w malowniczo położonym nad Seretem Czortkowie. Kresowe lata sielskiego dzieciństwa przerwała wojenna zawierucha, burząc spokój domu PP. Opackich – Józefa i Heleny z domu Jurasek. Ojciec Józef – szanowany w miasteczku dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego, komendant Hufca Harcerzy Kresowych zostaje aresztowany przez gestapo, a po ucieczce z więzienia … Czytaj dalejInstytut dawniej i dziś

Accessibility