Konferencja pt. „Sztuka rewolucyjna”

kawałek głowy mężczyzny, który ma wkurzone oczy i czerwoną czapkę na głowie

10 i 11 maja 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sztuka rewolucyjna”, której organizatorem jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Rewolucje niosą na sztandarach hasła: Liberté, Égalité, Fraternité; rewolucjoniści to utopiści marzący o zbudowaniu nowego świata, możliwie najbardziej pluralistycznego, w którym nie będzie miejsca na niesprawiedliwości. Nie tolerują niezgody i kompromisu, bywają brutalni i podejrzliwi. Ustanawiany przez nich nowy … Czytaj dalejKonferencja pt. „Sztuka rewolucyjna”

Danuta Opacka-Walasek

  Prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek pokój: 420  tel.: (32) 200 94 20 adres e-mail: danuta.opacka-walasek@us.edu.pl   Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium: Czasoprzestrzeń artystyczna w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza; 1987. Doktorat: „…pozostać wiernym niepewnej jasności” Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta; 1995. Habilitacja: Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku; 2006. Profesura: 13 czerwca 2016 (wszczęcie postępowania 21 maja 2013). Najważniejsze … Czytaj dalejDanuta Opacka-Walasek

Anna Kałuża

  Dr hab. Anna Kałuża pokój: 419 tel.: (32) 200 94 19 adres e-mail: anna_kaluza@poczta.onet.pl Najważniejsze publikacje: Książki: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. TAiWPN Universitas. Kraków 2008, ss. 257. Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku. Wydawnictwo Biuro Literackie. Wrocław 2010. ss. 269. Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji. Instytut … Czytaj dalejAnna Kałuża

Adam Dziadek

  Prof. zw. dr hab. Adam Dziadek pokój: 414 tel.: (32) 200 94 14 adres e-mail: adam_dziadek@wp.pl Stopnie i tytuły naukowe: Doktorat Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, 1998.  Habilitacja Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, 2005.  Najważniejsze publikacje:  Książki: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999, ss. 152. Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji … Czytaj dalejAdam Dziadek

Magdalena Kokoszka

  Dr Magdalena Kokoszka pokój: 416 tel.: (32) 200 94 16 adres e-mail: magdalena.kokoszka@op.pl Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium „Baśń zwierciadlana”. O Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana, 2001. Doktorat Powtarzanie i niepowtarzalność w antologii osobistej Tymoteusza Karpowicza. Przypadek Słojów zadrzewnych, 2007.  Najważniejsze publikacje:  Książki: Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2004, ss. 113 [współautor: Gabriel Gała]. Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” … Czytaj dalejMagdalena Kokoszka

Iwona Gralewicz-Wolny

Dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny pokój: 416 tel.: (32) 200 94 16 adres e-mail: iwona.gralewicz-wolny@us.edu.pl Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Leśmianowska poezja ciała, 1997.  Doktorat Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, 2001. Habilitacja Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej,  2015.   Najważniejsze publikacje: Książki: Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome. Katowice 2002, ss. 181. Ja czytam, … Czytaj dalejIwona Gralewicz-Wolny

Anna Szawerna-Dyrszka

  Dr hab. prof.UŚ Anna Szawerna-Dyrszka pokój: 416 tel.: (32) 200 94 16  adres e-mail: annadyrszka@wp.pl Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Trzy eseje o Jerzym Niemojowskim i jego poemacie „Koncert na głos kobiecy. Biomachia”, 1984.  Doktorat Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka, 1993  Habilitacja Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów, 2009  Najważniejsze publikacje:  Książki: Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka. Katowice 2000. Śmiech katastrofisty. Teodor … Czytaj dalejAnna Szawerna-Dyrszka

Ewa Bartos

    Dr Ewa Bartos  pokój: 418 tel.: (32) 200 94 18  adres e-mail: ewa.bartos@us.edu.pl  Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Z Erosem na karuzeli. Raz w roku w Skiroławkach Zbigniewa Nienackiego, 2009.  Najważniejsze publikacje:  Książki: Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu. Katowice 2013. Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego. Katowice 2013. Redakcje: Różewicz: dodawanie. Red. E. Bartos, M. Cuber. Katowice 2012. Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. … Czytaj dalejEwa Bartos

Marta Tomczok

    Dr hab. Marta Tomczok pokój: 420  tel.: (32) 200 94 20  adres e-mail: martacuber@interia.pl Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Kobiety w powieściach Stefana Chwina, 2002.  Doktorat Proza Leo Lipskiego. Poetyka i egzystencja, 2007.  Habilitacja Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012, 2014. Najważniejsze publikacje:  Książki: Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego. Katowice 2011, ss. 244. Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012. Katowice … Czytaj dalejMarta Tomczok

Miłosz Piotrowiak

  Dr hab. Miłosz Piotrowiak pokój: 421 tel.: (32) 200 94 21 adres e-mail: miloszpiotrowiak@wp.pl Stopnie i tytuły naukowe:   Doktorat Wybrane problemy liryki Jerzego Kamila Weintrauba, 2006.  Najważniejsze publikacje:  Książki: Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł? Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba. Katowice 2009, ss. 300. Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie. Katowice 2009, ss. 121. [współautorzy: Mariusz Jochemczyk, Maciej Tramer]. … Czytaj dalejMiłosz Piotrowiak

Accessibility