Jacek Lyszczyna

  Prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna pokój: 405 tel.: (32) 200 94 05 adres e-mail: jacek.lyszczyna@us.edu.pl Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium Struktura poetycka „Wacława dziejów” Stefana Garczyńskiego, 1977.  Doktorat Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, 1988.  Habilitacja Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, 2001.  Tytuł profesorski Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795-1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich, 2002.  Najważniejsze publikacje:  Książki: Poeta szczęsnej … Czytaj dalejJacek Lyszczyna

Maciej Tramer

Dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer pokój: 416 tel.: (32) 200 94 16 adres e-mail: maciej.tramer@us.edu.pl  Stopnie i tytuły naukowe: Magisterium: Doktorat: Habilitacja:  Najważniejsze publikacje:  Książki: Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego. Katowice 2000. Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne. Katowice 2007. Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego. Katowice 2010. Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie [współautor z: M. Piotrowiak i M. Jochemczyk]. Katowice … Czytaj dalejMaciej Tramer

Tematy badań statutowych

  Badania literatury polskiej XVIII i XIX wieku Kierownik zadania: prof. dr hab. Marek Piechota Cel realizacji zadania: Celem nadrzędnym jest opracowanie problemów interpretacyjnych, kulturowych i estetycznych związanych z literaturą polską wieków XVIII i XIX (z rzadkim wychyleniem w stronę wieku XX w zakresie niekwestionowanych i zapoznanych arcydzieł). Badania uwzględniają kontekst europejski stanowiący podstawę dla badań porównawczych. Ważne miejsce zajmują w projekcie prace poświęcone motywom podróżniczym … Czytaj dalejTematy badań statutowych

Konferencja pt. „Semantyka »rasy«” w kulturze polskiej (1800–1939)”

zgromadzeni w sali uczestnicy konferencji, na pierwszym planie widać mikrofon

15 i 16 listopada 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie zorganizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Zakład Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencja naukowa pt. „Semantyka »rasy«” w kulturze polskiej (1800–1939)”. Wydarzenie ma na celu ustalenie znaczeń, jakie kategoria ta przybierała w omawianym okresie w trzech obszarach dyskursywnych: literaturze pięknej, publicystyce i dwóch głównych dyscyplinach naukowych, które się nią wówczas posługiwały … Czytaj dalejKonferencja pt. „Semantyka »rasy«” w kulturze polskiej (1800–1939)”

Accessibility