prof. Jan Malicki

Jubileusz 70. urodzin prof. Jana Malickiego

W tym roku prof. zw. dr hab. Jan Malicki skończył 70 lat. Jego uczniowie i przyjaciele zaplanowali spotkanie jubileuszowe, które odbędzie się w poniedziałek 15 października 2018 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1, V p.). Wydarzenie stanie się między innymi okazją do wręczenia jubilatowi dedykowanej mu księgi. Początek spotkania zaplanowano na godz. 16.00.

Prof. zw. dr hab. Jan Malicki jest historykiem literatury, animatorem życia kulturalnego na Śląsku, był wieloletni dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach (1991–2018), pełnił też funkcje administracyjne na Uniwersytecie Śląskim: zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze (1974–1980), prodziekana Wydziału Filologicznego (1982–1985), dziekana Wydziału Filologicznego (1987–1990), kierownika Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu 1991–2018). Jest autorem licznych publikacji poświęconych literaturze dawnej, laureatem wielu nagród i odznaczeń.

Biogram prof. Jana Malickiego (pdf, 313 kB)

Accessibility