Sztuka pisania

ikona facebooka

studenci przeglądający katalogi elektroniczne w CINIBie

Forma studiów i poziom kształcenia:
stacjonarne I stopnia

Dziś – w dobie Internetu i nowych mediów – pisanie jest najważniejszym środkiem komunikacji. Porozumiewanie się za pomocą portali społecznościowych, tworzenie odpowiednio sprofilowanych wiadomości na strony internetowe, przygotowywanie przejrzystych sprawozdań dla pracodawcy, a także, a może przede wszystkim – umiejętność napisania ciekawego artykułu dla prasy, opowiadania, scenariusza czy powieści, która przykuje uwagę czytelników  – wszystko to wymaga dużej sprawności pisarskiej. Sztuka pisania to pierwszy w Polsce tego rodzaju kierunek studiów. Adresowany jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, a także do wszystkich tych, którym bliska jest myśl o karierze literackiej.

Program nauczania oparty został na najlepszych wzorach zachodnich uniwersytetów (creative writing), ale też zaadaptowany do indywidualnych celów i rodzimych realiów. Jego podstawę stanowią:

 • przedmioty teoretyczne, przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i poetyki, językoznawstwa, retoryki, kultury najnowszej, jak również teorii mediów,
 • przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie licznych warsztatów (powieściopisarskich, scenopisarskich, dziennikarskich, etc) prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki.

W ten sposób studenci nabywają umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych i artystycznych oraz zyskują wiedzę dotyczącą współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego, funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych i specyfiki dziennikarstwa w dobie Internetu. W programie studiów znalazły się również zagadnienia związane między innymi ze zróżnicowaniem form i gatunków wypowiedzi, prawem autorskim, retoryką i technikami perswazji. 

Perspektywy zawodowe:

 • pracownik agencji prasowych,
 • pracownik portali internetowych,
 • pracownik wydawnictw,
 • pracownik sektora usług medialnych,
 • rzecznik prasowy,
 • prozaik,
 • autor tekstów estradowych.

Kryteria przyjęć:

 • dla kandydatów z „nową maturą”” (po 2005 roku)

Język polski

pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony*

ustny

waga: 80% (a)

waga: 20% (b)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0
* Wynik z poziomu rozszerzonego  mnożony x 1,5

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Sposób przeliczania punktów:
W = a x PP + b x  PU

Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
PP– wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
PU – wynik z języka polskiego (egzamin ustny)
a, b – wagi

 • dla kandydatów ze „starą maturą” (przed 2005 rokiem)

Oceny z języka polskiego zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5 – 150 %

ocena 4 – 120 %

ocena 3 –  75 %
 

ocena 6 – 150 %

ocena 5 – 130 %

ocena 4 – 110 %

ocena 3 –   75 %

ocena 2 –   40 %

Accessibility