zdjęcie: na pierwszym planie mężczyzna w "średnim" wielu przemawiający, z rękami uniesionymi ku górze i otwartymi. Na drugim planie - uczestnicy konferencji - ich kształty są nieco rozmyte, siedzące przy stolikach, za nimi widać szaro-zieloną ścianę

Konferencja pt. „Światy poetyckie Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej”

Przedsięwzięcie pt. „Światy poetyckie”, które ma na celu opisanie dorobku wybitnych poetów XX wieku z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jest współorganizowane od 2014 roku przez Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Ósma edycja projektu poświęcona została twórczości Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i odbyła się 16 listopada 2018 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

Pokłosiem spotkań jest seria wydawnicza redagowana przez prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela i dr. Tadeusza Siernego. Dotąd ukazały się: „Światy poetyckie Stanisława Krawczyka” (2014), „Światy poetyckie Tadeusza Kijonki” (2016), „Światy poetyckie Andrzeja Szuby” (2016) i „Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka” (2016), „Światy poetyckie Tadeusza Sławka” (2017), „Światy poetyckie Feliksa Netza” (2017), „Światy poetyckie ks. Jerzego Szymika” (2018), „Światy poetyckie Bolesława Lubosza” (2018).

Accessibility