biały transparent z napisaem #naukaniepodległa

Poparcie dla działań protestacyjnych podjętych na UW w ramach „Wolnych Dni Akademii”

Katowice, 7 czerwca 2018 r.

 

My niżej podpisani pracownicy i dyrekcja Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach solidaryzujemy się z akcją Akademickiego Komitetu Protestacyjnego oraz wszystkich osób, które 5 czerwca br. podjęły czynny protest na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie pragniemy wyrazić poparcie dla jedenastu postulatów ogłoszonych przez protestujących. Reprezentanci naszej społeczności wielokrotnie w różny sposób wyrażali zaniepokojenie lub sprzeciw wobec zamachu na samorządność uczelni, swobodę badań oraz wszelkich prób upolitycznienia nauki. Niektórzy z nas podjęli próbę zgłaszania uwag i postulatów w trybie zaproponowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niestety, wszystkie te głosy były dotychczas całkowicie lekceważone.

Prof. dr hab. Adam Dziadek 
Prof. dr hab. Mariola Jarczyk
Prof. dr hab. Marian Kisiel
Prof. dr hab. Krystyna Kłosińska 
Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
Prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska (INoKSI)
Prof. dr hab. Józef Olejniczak
Prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek
Prof. dr hab. Marek Piechota
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (KLP)
Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski 
Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek (KLP)
Dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek 
Dr hab. prof. UŚ Dariusz Nowacki
Dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota (KFK)
Dr hab. prof. UŚ Anna Sitko
Dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka 
Dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak 
Dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer 
Dr hab. Piotr Bogalecki (KLP)
Dr hab. Wacław Forajter
Dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny
Dr hab. Mariusz Jochemczyk
Dr hab. Tomasz Kaliściak
Dr hab. Anna Kałuża
Dr hab. Joanna Kisiel
Dr hab. Zdzisław Marcinów
Dr hab. Grażyna Maroszczuk
Dr hab. Filip Mazurkiewicz
Dr hab. Beata Mytych-Forajter
Dr hab. Agnieszka Nęcka 
Dr hab. Grzegorz Olszański
Dr hab. Magdalena Piekara 
Dr hab. Miłosz Piotrowiak
Dr hab. Wojciech Śmieja
Dr hab. Marta Tomczok
Dr Ewa Bartos 
Dr Kamila Czaja 
Dr Monika Glosowitz (KLP) 
Dr Maria Janoszka 
Dr Michał Kłosiński 
Dr Magdalena Kokoszka 
Dr Monika Ładoń 
Dr Alina Mitek-Dziemba (KLP)
Dr Lucyna Nawarecka 
Dr Magdalena Piotrowska-Grot 
Dr Karolina Pospiszil (KLP)
Dr Joanna Soćko (KLP)
Dr Bożena Szałasta-Rogowska
Dr Katarzyna Szopa
Dr Paweł Tomczok
Dr Marzena Walińska
Mgr Agnieszka Wójtowicz-Zając 
Mgr Anita Jasińska
Mgr Sandra Trela 
Mgr Tomasz Gęsina (KLP)
Mgr Jan Zając 
Mgr Gaweł Janik 
Mgr Kasper Pfeifer 
Mgr Piotr Zając  

[lista nie jest zamknięta]

 

Poparcie dla działań protestacyjnych podjętych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach „Wolnych Dni Akademii” (pdf, 256 kB)

 

Accessibility