Dużury pracowników


DYŻURY PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW
INSTYTUTU NAUK O LITERATURZE POLSKIEJ

w semestrze zimowym 2016/2017


I. Zakład Historii Literatury ¦redniowiecza i Renesansu
1. prof. zw. dr hab. Jan Malicki Od 15.03 – ¶roda 13.00-14.00
2. prof. dr hab. Dariusz Rott ¶rody 14.00-15.00 (pokój 407)
3. dr hab. Teresa Bana¶-Korniak ¶rody, godz. 11.30-13.00, pokój 407
4. dr Beata Stuchlik-Surowiak -
5. dr Jacek Kwosek poniedziałki 11.30-13.00 w sali 407

II. Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Ksi±żki
1. prof. dr hab. Mariola Jarczyk poniedziałek 11.30-13.00, s. 417a
2. dr hab. prof. U¦ Bożena Mazurek 25.02-7.04 2017 - pi±tki, godz. 13.14.30 - p. 417; 21.04-9.06.2017 - pi±tki, godz. 16.30-18.00 - p. 417 - po wcze¶niejszym ustaleniu terminu spotkania drog± mejlow±
3. dr hab. prof. U¦ Anna Sitko wtorki godz. 11.45.-13. 15, s. 417 A
4. dr hab. Maria Barłowska ¶rody 13.00-13.45 i 15.00-15.45, s. 417
5. dr hab. Renata Ryba ¶roda, godz. 9.45-11.15, pokój 417
6. dr Marzena Walińska Poniedziałek 9.45-11.15

III. Zakład Historii Literatury O¶wiecenia i Romantyzmu
1. prof. zw. dr hab. Marek Piechota -
2. prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna czwartki godz. 11.15-12.30 p.405
3. prof. dr hab. Janusz Ryba ¶roda 13.00-14.30 p. 405
4. dr hab. Magdalena B±k ¶rody w godz. 11.30-13.00 (do 5 kwietnia), a od 12 kwietnia w godz. 9.45-11.15)
5. dr Lucyna Nawarecka ¶roda od 11.30, s. 405
6. dr Maria Janoszka ¶rody, 13.15-14.45, s. 405

IV. Zakład Historii Literatury Poromantycznej
1. prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński -
2. prof. dr hab. Ryszard Koziołek -
3. dr hab. Magdalena Piekara poniedziałki od 15.00 do 16.30
4. dr Tomasz Kali¶ciak -
5. dr hab. Filip Mazurkiewicz ¶roda 14.00-15.30, s. 411
6. dr hab. Wacław Forajter pi±tki w godz. 11.30-13.00
7. dr Paweł Tomczok -
8. dr Katarzyna Szopa poniedziałek 15.00-16.30 p. 411
9. dr Mikołaj Marcela -

V. Zakład Literatury Współczesnej
1. prof. zw. dr hab. Marian Kisiel czwartaki, pok. 418 od godziny 13 do 14.30
2. prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski czwartek dyżur konsultacyjny 13.15-14.45, p. 409 czwartek dyżur dyrektorski: 11.30-13.00, p.409
3. prof. dr hab. Krystyna Kłosińska -
4. prof. dr hab. Barbara Gutkowska poniedziałki 11.30 – 13.00, p. 420
5. prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek pi±tki, w godz. 12.00-13.00, w 420
6. dr hab. prof. U¦ Elżbieta Dutka ¶rody od godziny 09.45 w sali 421 lub 418
7. dr hab. prof. U¦ Alina ¦wie¶ciak 8.00-9.30 w poniedziałki
8. dr hab. Zdzisław Marcinów czwartki: 12.30-13.00, 14.00-15.00 s. 419
9. dr hab. Anna Kałuża czwartek dyżur konsultacyjny 13.15-14.45, p.419 czwartek dyżur dyrektorski: 11.30-13.00; 409
10. dr hab. Paweł Majerski Czwartek 14.00-15.00, s. 418
11. dr hab. Grażyna Maroszczuk czwartek godz. 11. 15 - 12.00 s. 420; pi±tek godz. 11. 15 - 12. 00 s. 420
12. dr hab. Beata Nowacka pon., ¶r. 10.45-11.30, sala 416 i 421
13. dr hab. Dariusz Nowacki ¶rody, 11.30 - 13.00, sala 418
14. dr hab. Agnieszka Nęcka ¦roda od 16.30
15. dr hab. Miłosz Piotrowiak Poniedziałek od 15.00 do 16.00
16. dr hab. Marta Tomczok poniedziałki, 8.00-9.30, sala 420
17. dr Marek Piętka czwartki od 16.00 do 18.00 w sali 421
18. dr Michał Kłosiński urlop naukowy, kontakt mailowy michal.klosinski@us.edu.pl
19. dr Bożena Szałasta-Rogowska czwartki 13.15-14.45 sala 418 lub 423
20. dr Aleksandra Zasępa urlop macierzyński
21. dr Marta Baron-Milian czwartki, 14.00-15.30, p. 421
22. dr Ewa Bartos czwartaki, pok. 418 od godziny 13 do 14.30
23. dr Agnieszka Tambor od 22.02 do 15.03 ¶rody 15.00-16.00
24. dr Piotr Gorliński-Kucik od 23.03 czwartki 12.00-13.00 czwartki 15.00 - 16.30, p. 419

VI. Zakład Teorii Literatury
1. prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki ¶rody 15.00-16.30 s.415/416
2. prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak -
5. dr hab. prof. U¦ Joanna Dembińska–Pawelec czwartek 11.30-12.30 sala 414
4. dr hab. prof. U¦ Jan Piotrowiak poniedziałek godz. 13:00 - 14:30 po wcze¶niejszym uzgodnieniu
5. dr hab. prof. U¦ Anna Szawerna-Dyrszka pi±tki, 9.45-11.15
6. dr hab. prof. U¦ Maciej Tramer ¶roda 9.30-11.00, s. 409
7. dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny ¶roda, pi±tek, godz. 9–9.45, p. 416
8. dr hab. Beata Mytych-Forajter poniedziałki, 11.30-13, sala 416
9. dr hab. Mariusz Jochemczyk -
10. dr hab. Joanna Kisiel poniedziałek 12.30-13.15 i ¶roda 13.00-13.45, pokój 416
11. dr Magdalena Kokoszka pi±tki między godz. 9.45 a 11.15

VII. Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji
1. prof. dr hab. Dariusz Pawelec ¶rody od 13.00 do 14.00
2. prof. zw. dr hab. Adam Dziadek ¶roda od 11:00 do 13:00, pok. 113
3. dr hab. prof. U¦ Marek Pytasz -
5. dr hab. Grzegorz Olszański -
4. dr hab. Wojciech ¦mieja -
6. dr Monika Ładoń wtorek 11:30-13:00 p. 414

Dyżury doktorantów w semestrze letnim 2015/2016
mgr Szymon D±browski czwartki w sali 417 od godziny 15 do 16.30, s. 417
mgr Marta Kalarus od listopada: czwartki od godz. 16:30
mgr Agnieszka Wójtowicz-Zaj±c
mgr Anna Wróblewska ¶roda, 15.00-16.30, s. 421
mgr Jan Zaj±c ¶rody od 15:00-16:00 w sali 416
mgr Paweł Ziegler