stos poukładanych na sobie gazet

Prof. Dariusz Rott członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasoznawczego

18 października 2018 roku w Łomży obradowało Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego. Podczas posiedzenia wybrano prof. dr. hab. Dariusza Rotta członkiem zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019–2024.

Stowarzyszenie, które powstało jesienią 1981 roku, zrzesza kilkuset członków, głównie dziennikarzy, naukowców, działaczy kulturalnych i oświatowych. Organizuje pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowy ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera oraz konkursy pamiętnikarskie dla Polaków w kraju i za granicą. Przy Stowarzyszeniu działa Oficyna Wydawnicza, Czytelnia Prasy Dawnej, gromadzona jest kolekcja muzealna. Stowarzyszenie prowadzi policealne szkoły farmaceutyczne w wielu miastach Polski.

Accessibility