prof. Dariusz Rott

Prof. dr hab. Dariusz Rott profesorem wizytującym w Uniwersytecie Sofijskim

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu od kilka lat współpracuje z bułgarskimi uczelniami: w 2016 roku wygłosił odczyt w Płowdiwskim Uniwersytecie ”Paisii Chilendarski”, a w kwietniu 2018 roku uczestniczył w XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistycznym w Sofii. W monograficznym numerze czasopisma naukowego Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Sofijskiego „Forum Filologiczne” poświęconym badaniom nad średniowieczem ukazał się wywiad z prof. dr. hab. Dariuszem Rottem dotyczący m.in. najnowszych badań prowadzonych nad średniowiecznym kronikarstwem.

Decyzją Rady Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Sofijskiego św. Klimenta Ochrydzkiego (Bułgaria) prof. dr hab. Dariusz Rott będzie w roku akademickim 2018/2019 prowadził jako profesor wizytujący w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego cykl wykładów z historii literatury średniowiecza i renesansu dla studentów i doktorantów. Ponadto 4 grudnia 2018 roku w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Instytutu Polskiego w Sofii zaprezentuje nagrodzoną Paszportem „Polityki” książkę Ziemowita Szczerka pt. „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”.

Accessibility