prof. Marian Kisiel przemawia przed mikrofonem

Prof. Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice

Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku, historyk i krytyk literacki, poeta, autor 17 książek naukowych i krytycznoliterackich, 14 zbiorów poezji, redaktor naukowy ponad 50 książek zbiorowych, promotor literatury powstającej na Śląsku – został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

Uroczystość wręczenia nagrody, którą prof. Marian Kisiel uhonorowany został „za działalność twórczą i pracę na rzecz wzmocnienia Katowic jako ważnego ośrodka twórczości literackiej i badań nad literaturą”, odbyła się 6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach. Wśród uhonorowanych znaleźli się również Józef Skrzek i Joanna Bronisławska.

 Moment wręczenia                 Prof. Marian Kisiel

fot. dr Katarzyna Niesporek

Accessibility