Projekty grantowe

tytuł projektu: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki-Naruszewicz-Trembecki-Karpiński
kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek

tytuł projektu: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć
kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki

tytuł projektu: Od neutralizacji do figuracji. Semiotyka i narratologia form utopijnych
kierownik projektu: mgr Łukasz Milenkowicz

tytuł projektu: Opracowanie autorskie, tłumaczeniena język francuski i publikacja książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008)
kierownik projektu: dr hab. Beata Nowacka

tytuł projektu: Umiędzynarodowienie monografii Adama Dziadka „Projekt krytyki somatycznej”
kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek

 

tytuł projektu: Ekonomia literatury
kierownik projektu: dr Paweł Tomczok

tytuł projektu: Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności
kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek

Accessibility