człowiek trzymający otwartą książkę zatytułowaną "Kontynenty". Nie widać twarzy

Promocja monografii poświęconej twórczości prof. Andrzeja Buszy

Fot. dr Katarzyna Niesporek

Accessibility