Okładka książki przekładów wierszy Barańczaka pt. Muşcă-ţi limba. Antologie de versuri wydana w Rumunii

Promocja wierszy Stanisława Barańczaka w Bukareszcie

W Rumunii został po raz pierwszy wydany wybór wierszy Stanisława Barańczaka (doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) pt. Muşcă-ţi limba. Antologie de versuri, którego promocja odbyła się 17 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie w Bukareszcie. W wydarzeniu udział wzięła dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, autorka wstępu do tej książki oraz zamieszczonego w niej kalendarium życia i twórczości poety. Przekład wierszy na język rumuński przygotował prof. Constantin Geambaşu, emerytowany dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Bukareszcie, tłumacz literatury polskiej (m.in. Krasińskiego, Norwida, Wyspiańskiego, Gombrowicza, Lema, Miłosza, Herberta, Szymborskiej, Krynickiego), laureat Nagrody Transatlantyk przyznawanej przez Instytut Książki wybitnym popularyzatorom literatury polskiej za granicą.

plakat promujący wybór wierszy Barańczaka wydany w Rumunii,z okładkami książek i nazwiskiem autorki wstępu oraz tłumacza

Accessibility