Członkowie Rady Instytutu

 1. prof. zw. dr hab. Adam Dziadek                                               
 2. prof. zw. dr hab. Marian Kisiel                                                  
 3. prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński                        
 4. prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna                              
 5. prof. zw. dr hab. Jan Malicki                                 
 6. prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki  
 7. prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak                                             
 8. prof. zw. dr hab. Marek Piechota                                                          
 9. prof. dr hab. Elżbieta Dutka                                                      
 10. prof. dr hab. Barbara Gutkowska                                              
 11. prof. dr hab. Mariola Jarczyk                                                     
 12. prof. dr hab. Krystyna Kłosińska              
 13. prof. dr hab. Ryszard Koziołek                                                 
 14. prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek                                      
 15. prof. dr hab. Dariusz Pawelec                                    
 16. prof. dr hab. Dariusz Rott                                                                     
 17. prof. dr hab. Janusz Ryba                                                          
 18. prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski                                            
 19. dr hab. prof. UŚ Teresa Banaś-Korniak                                    
 20. dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec                           
 21. dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek                                             
 22. dr hab. prof. UŚ Jan Piotrowiak                                                
 23. dr hab. prof. UŚ Marek Pytasz                                                  
 24. dr hab. prof. UŚ  Anna Sitko                                                    
 25. dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka                                
 26. dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak                                                          
 27. dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer                                                 
 28. dr hab. Maria Barłowska                                                           
 29. dr hab. Magdalena Bąk                                                             
 30. dr hab. Wacław Forajter 
 31. dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny                                               
 32. dr hab. Mariusz Jochemczyk                                                     
 33. dr hab. Tomasz Kaliściak                                               
 34. dr hab. Anna Kałuża                                                                  
 35. dr hab. Joanna Kisiel                                                                 
 36. dr hab. Paweł Majerski                                                              
 37. dr hab. Zdzisław Marcinów                                                       
 38. dr hab. Grażyna Maroszczuk                                                     
 39. dr hab. Filip Mazurkiewicz                                                        
 40. dr hab. Beata Mytych-Forajter                                                  
 41. dr hab. Agnieszka Nęcka                                                           
 42. dr hab. Beata Nowacka                                                             
 43. dr hab. Dariusz Nowacki                                               
 44. dr hab. Grzegorz Olszański                                                       
 45. dr hab. Magdalena Piekara                                                        
 46. dr hab. Miłosz Piotrowiak                                                         
 47. dr hab. Renata Ryba                                                                  
 48. dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak                                   
 49. dr hab. Wojciech Śmieja                                                            
 50. dr hab. Marta Tomczok                                                             
 51. dr Ewa Bartos                                                                            
 52. dr Michał Kłosiński                                                                   
 53. dr Jacek Kwosek                                                                       
 54. dr Monika Ładoń                    
 55. dr Katarzyna Szopa                                                                   
 56. dr Paweł Tomczok                                                                     
 57. mgr Marzena Boniecka (prac. adm.)                                          
 58. mgr Grażyna Sendek (prac. adm.)                                             
 59. mgr Małgorzata Marcinkowska (przedst. doktorantów)                       
 60. mgr Paweł Ziegler (przedstawiciel doktorantów)                     
Accessibility