zdjęcie, na którym widać kilka wysokich stosów z książkami. Na pierwszym planie otwarta książka

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepszą pracę literaturoznawczą

23 stycznia 2018 roku rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w ramach seminariów prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego w roku akademickim 2016/2017. Jury w składzie: prof. zw. dr hab. Marek Piechota, prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, prof. dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Grażyna Maroszczuk oraz dr hab. Grzegorz Olszański postanowiło przyznać jedną nagrodę główną oraz trzy równorzędne wyróżnienia.

Nagrodę główną – równoznaczną z rekomendacją pracy do druku – uhonorowano mgr. Gawła Janika za pracę zatytułowaną „Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marty Tomczok. Wręczenie nagrody oraz spotkanie z laureatem odbędzie się 27 lutego podczas zebrania Rady Instytutu.

Wyróżnienia otrzymują z kolei:

  • mgr Anna Szumiec za rozprawę „»Szliśmy tak dobrą chwilę w kierunku nieznanym…«. „»Bestiarium« Tomasza Różyckiego na tle literackich motywów wędrówek” (promotor: dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec),
  • mgr Ramona Smieszek za dysertację „Oniryczne nie-świadomości w kreacjach literackich i malarskich Zdzisława Beksińskiego” (promotor: prof. dr hab. Barbara Gutkowska),
  • mgr Agnieszka Łapajska za pracę „Literackie ślady Zofii Lipskiej z Potockich z edycją mowy na jej pogrzebie” (promotor: dr hab. Maria Barłowska)

Jury zarekomenduje dysertację mgr Agnieszki Łapajskiej na konkurs im. Czesława Zgorzelskiego, a pracę mgr Ramony Smieszek na konkurs im. Jana Józefa Lipskiego. Natomiast fragmenty pracy mgr Anny Szumiec ukażą się na łamach jednego z najbliższych numerów „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

Accessibility