zdjęcie programu konferencji, na którym widać twarz Niziurskiego

Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”

Fot. dr Ewa Bartos

Accessibility