odwrócony tyłem mężczyzna na niebiesko-białym tle. W lewym górnym rogu napis: CFP: 2020/1 Po męskości?

„Śląskie Studia Polonistyczne” poświęcone męskości

„Śląskie Studia Polonistyczne” to półrocznik naukowy poświęcony historii oraz teorii literatury, a także krytyce literackiej wydawany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Czasopismo śląskiej polonistyki powstało w 2010 roku, jako inicjatywa pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Numer pierwszy z 2020 roku skoncentrowany zostanie na problematyce męskości. Hasłem przewodnie numeru brzmieć będzie „Po męskości? Mężczyźni i męskości w kulturze ponowoczesnej”. Wśród proponowanych tematów znaleźć się mogą następujące kwestie:

męskości w perspektywie ekokrytycznej,

  • męskości a/w digital humanities,
  • neomaterialistyczne spojrzenie na męskości,
  • męskości i queer,
  • utopie/dystopie męskości,
  • niebinarność a konceptualizacje męskości,
  • biopolityka męskości,
  • męskości a posthumanizm,
  • męskość wobec zagrożeń antropocenu,
  • mężczyźni i zwierzęta (w stronę animal studies).

Propozycje tekstów (tytuł i abstrakt) należy przesyłać do 30 listopada 2019 roku drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: slaskiestudiapolonistyczne@us.edu.pl. Termin nadsyłania tekstów upływa 31 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące „Śląskich Studiów Polonistycznych” dostępne są na stronie: www.slaskiestudiapolonistyczne.us.edu.pl.

Call for Papers: 2020/1 (pdf, 379 kB)

Accessibility