Spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem

Prof. dr hab. Jacek Leociak – kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, badacz zajmujący się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady), literaturą dokumentu osobistego, literaturą piękną, dokumentacją fotograficzną, członek założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, autor takich publikacji, jak: „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego”, „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z prof. dr hab. Barbarą Engelking), „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji”, „Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów”, „Spojrzenia na warszawskie getto” – będzie gościem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Spotkanie, które odbędzie się 25 maja 2018 roku o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach, stanie się okazją do rozmowy między innymi na temat jego dwóch najnowszych książek: „Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie” (Wołowiec 2018) oraz „Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę” (Warszawa 2018), a także nowych trendów w badaniach nad Zagładą, getcie warszawskim, nowej humanistyce, uprawianiu zaangażowanej nauki dzisiaj. Wydarzenie poprowadzą dr hab. Marta Tomczok oraz dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer.

Tego samego dnia o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego odbędą się również warsztaty z prof. Jackiem Leociakiem przeznaczone dla studentów i doktorantów. Tematem przewodnim zajęć będzie redefiniowanie świadectwa i świadka. Warsztatom towarzyszyć będzie prezentacja i dyskusja. Po materiały należy zgłaszać się drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail dr hab. Marty Tomczok: martacuber@interia.pl.

Okładka książki pt. "Młyny boże" prof. Jacka Leociaka             Okładka książki pt. "Biografie ulic" prof. Jacka Leociaka

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.

Accessibility