Spotkanie z prof. Józefem Olejniczakiem

okładka książki tomu 2. Listy do redaktorów "Wiadomości"11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z prof. zw. dr. hab. Józefem Olejniczakiem poświęcone edycji Listów do redaktorów „Wiadomości” Józefa Wittlina. Rozmowę z autorem opracowania drugiego tomu listów Józefa Wittlina do redaktorów „Wiadomości” oraz do Juliusza Sakowskiego, a także listów Haliny Wittlinowej do Mieczysława Grydzewskiego i Stefanii Kossowskiej, które zachowały się w tym samym korpusie archiwalnym, przeprowadzi prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska. Organizatorem  wydarzenia jest Komisja Historycznoliteracka Oddział PAN w Katowicach.

Seria „Dokumentacja Życia Literackiego Kręgu Londyńskich „Wiadomości” (1945–1981)” upowszechnia bezcenne archiwalia redakcyjne najważniejszego literackiego tygodnika polskiej emigracji pojałtańskiej, znajdujące się w zbiorach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu.

 

Accessibility