zdjęcie: blat, na którym leżą dwa otwarte i włączone laptopy, pomiędzy nimi leży stos kartek,. Na górnej dwie osoby siedzące przy stole robią notatki

Sympozjum pt. „Ekshumacje – literatura dawna i współczesna”

15 i 16 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie sympozjum naukowe pt. „Ekshumacje – literatura dawna i współczesna”, którego celem jest integracja środowiska doktorantów i pracowników Wydziału Filologicznego oraz podzielenie się swoimi zainteresowaniami naukowymi i wynikami prowadzonych badań.

Figura ekshumacji jest kontrowersyjna, niemniej trafnie oddaje niektóre aspekty pracy badacza literatury, który zajmuje się martwą tkanką tekstów, a często przywraca także pisarzy zza grobu. W wielu przypadkach doskonale akcentuje również wyzwania, na które można natrafić podczas naukowej działalności. Wśród proponowanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • wyniki autopsji: wpływy literatury dawnej na literaturę współczesną,
  • dr Frankenstein: nawiązania do tradycji literackiej w literaturze współczesnej,
  • „Gdy tu mój trup”: odkrywanie na nowo zapomnianych autorów,
  • „To żyje!”: powroty do minionych epok w tekstach literackich,
  • Aleja Zasłużonych: kanon literacki,
  • „Była pobożna i przędła”: przyczyny zapominania o niektórych tekstach kultury,
  • patomorfologia: praca archiwisty i edytora nad dziełem literackim.

 Organizatorami wydarzenia są Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. 

Program konferencji (pdf, 261 kB) 

Accessibility