szóstka studentów siedzących w czytelni czasopism i przeglądająca poszczególne numery pism

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Do 4 kwietnia 2018 roku można składać wniosku do X edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, które przyznawane są studentom oraz doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego, Celem konkursu, będącego jedną z form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego, jest wyłonienie osób wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności naukowej i popularnonaukowej, społecznej czy kulturalnej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życie studenckie, a także posiadających nietuzinkowe osiągnięcia artystyczne bądź sportowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić aplikację, a następnie wydrukowany formularz złożyć w sekretariacie dziekana ds. studenckich i kształcenia w Katowicach lub Sosnowcu (studenci) lub w studium doktoranckim (doktoranci). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Accessibility