Jacek Lyszczyna

Jacek Lyszczyna

 

Prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna
pokój: 405
tel.: (32) 200 94 05
adres e-mail: jacek.lyszczyna@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Struktura poetycka „Wacława dziejów” Stefana Garczyńskiego, 1977. 
Doktorat
Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego, 1988. 
Habilitacja
Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego, 2001. 
Tytuł profesorski
Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795-1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich, 2002. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Poeta szczęsnej ziemi, ks. Norbert Bonczyk. Katowice 1994.
 • Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego. Katowice 1994.
 • Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego. Katowice 2000.
 • Leksykon przypomnień. Literatura polskiego romantyzmu. Warszawa 2002.
 • Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795-1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich. Katowice 2002.
 • Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum. Katowice 2011.

Edycja krytyczna:

 • M. Gosławski: Wybór poezji. Oprac. J. Lyszczyna. Katowice 2005.

Redakcje:

 • Słownik pisarzy śląskich. Tom 1-4. Red. J. Lyszczyna i D. Rott. Katowice 2005, 2007.
 • W cieniu Mickiewicza. Red. J. Lyszczyna i M. Bąk. Katowice 2006.
 • Encuentros. Vol. 1. Encuentros de lingüística, traducción y enseńanza de la lengua espańola. Vol. 2-3. Encuentros con la literatura y el teatro del mundo hispano. Red. J. Wilk-Racięska, J. Lyszczyna. Katowice 2008-2010.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Wizerunki wspólnoty. Literatura-Etyka-Społeczeństwo – 1 H01C 052 30. Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (2006-2007),
 • grant promotorski dla doktoranta mgr Marty Margiel – 2007 r. Projekt badawczy promotorski nr N N103 322934 pt. Jacka Kaczmarskiego inspiracje malarskie – umowa z MNiSW nr 3229/B/H03/2008/34,
 • Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu (naukowe, podróżopisarskie, literackie świadectwa upowszechniania wiedzy w zakresie przyrodoznawstwa, krajoznawstwa i kultury XIX w.) – 4504/PB/IFP/11. Kierownik: dr hab. Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski, 2011-2012).

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach,
 • Asociación Espańola de Semiótica (Hiszpania),
 • Society for Iberian-Slavonic Studies – CompaRes (Portugalia).

Sprawowane funkcje:

 • wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (2002-2005),
 • przewodniczący Komisji Historycznoliterackiej PAN – Oddział w Katowicach (2003-2010).

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2002, 2003 i 2012),
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007),
 • nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2009).
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” (2010).

 

Accessibility