Janusz Ryba

Janusz Ryba

 

Prof. dr hab. Janusz Ryba
pokój: 405
tel.: (32) 200 94 05 
adres e-mail: jn.ryba@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Jana Potockiego tetralogia o szczęściu, 1977. 
Doktorat
Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego, 1988. 
Habilitacja
Maskarady oświeconych, 2000. 
Profesura UŒ
W kręgu oświeceniowej parodii, 2005. 
Profesura
Oświeceniowe tutti frutti. Konwersacja – maskarady – literatura, 2011. 

Najważniejsze publikacje: 

 • Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego. Wrocław 1993.
 • Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe. Katowice 1994.
 • Maskarady oświeconych. Katowice 1998.
 • Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe II. Katowice 2002.
 • W kręgu oświeceniowej parodii. Katowice 2005.
 • Oświeceniowe tutti frutti. Konwersacja – maskarady – literatura. Katowice 2009.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym,
 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (1988),
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (1992, 2001),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006),
 • nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2012),
 • wyróżnienie w Trzecim Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego za uzyskanie najwyższej średniej z ankiet studenckich w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

 

 

Accessibility