Lucyna Nawarecka

Lucyna Nawarecka

 

Dr Lucyna Nawarecka
pokój: 405
tel.: (32) 200 94 05
adres e-mail: lucynanawarecka@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Wacław Juliusza Słowackiego. Epigonizm czy nowatorstwo?, 1980. 
Doktorat
Mistyczny sens mitu w Królu-Duchu Juliusza Słowackiego, 2006. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Mistyczny sens mitu w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. Katowice 2010.

Artykuły:

 • „Jaszczur ze skrzydłem u nogi”. O „Wacławie” Juliusza Słowackiego. W: Studia o twórczości Słowackiego. Red. I. Opacki. Katowice 1982.
 • Ikona świata. O materii przemienionej w „Królu-Duchu”. W: Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Red. M. Kalinowska i B. Paprocka-Podlasiak. Toruń 2003.
 • Granica świata i świat jako granica. W: Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja. Red. S. Zabierowski i L. Zwierzyński. Katowice 2004.
 • Miasto w twórczości Juliusza Słowackiego. „Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 2.
 • Bigos romantyczno-postmodernistyczny. O przedmowach Tytusa Szczeniowskiego. W: Romantyczne przemowy i przedmowy. Red. J. Lyszczyna i M. Bąk. Katowice 2010.
 • Piękno świętości. W: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1: Principia. Red. J. Ławski, K. Korotkich, G. Kowalski. Białystok 2012.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Katowicki Oddział Komisji Historycznoliterackiej PAN,
 • Oddział Śląski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Sprawowane funkcje:

 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Literatura wieku XIX” działającego w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku (2009–2013).

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (2011).

 

Accessibility