Maria Janoszka

 Maria Janoszka

Dr Maria Janoszka
pokój: 405
tel.: (32) 200 94 05
adres e-mail: m.janoszka@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Świat idei w Paradach Jana Potockiego, 2010.
Doktorat
Nawiązania do „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego w wybranych powieściach XX wieku, 2016.

Najważniejsze publikacje:

Artykuły (wybór):

 • „Rękopis” znaleziony w „Budowniczym ruin”. Kilka uwag o relacjach intertekstualnych między powieściami Jana Potockiego i Herberta Rosendorfera. W: Literatura polska w świecie. T. IV: Oblicza światowości. Red. R. Cudak. Katowice 2012.
 • Uwikłani w dyskurs. O postaciach parady „Kasander demokrata” Jana Potockiego. W: Od Oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 4. Red. M. Piechota, J. Ryba. Katowice 2012.
 • Mumie i posągi. O portretach kobiecych w „Grobie rodziny Reichstalów” i „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego. W: Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika. Red. M. Janoszka, O. Kalarus. Ruda Śląska 2012.
 • Dwie koncepcje ironii – Richard Rorty i Friedrich Schlegel. W: Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2013.
 • O przypisach w okolicznościowych wierszach Stanisława Trembeckiego. W: Poezja okolicznościowa lat 1730–1830 w Polsce. T. 2: W kręgu spraw publicznych i narodowych. Red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2014.
 • „Beniowski” we krwi. O kilku wymiarach symboliki „cieczy osobliwej” w poemacie Juliusza Słowackiego. W: Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?. Red. M. Piechota, M. Kalarus, O. Kalarus. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.
 • Figury melancholii w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego. W: Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514–2014). Red. M. Dybizbański, A. Mazur. Opole 2016.
 • Teatr fantastyki w „Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część 6. Red. M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka. Katowice 2016.
 • „Pan Jowialski” w świecie luster. O powtórzeniu jako zasadzie konstrukcyjnej komedii Aleksandra Fredry. W: Komizm i tragizm w literaturze polskiego romantyzmu. Red. M. Piechota, M. Kalarus, O. Kalarus. Katowice 2016.

Redakcje naukowe:

 • Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika. Red. M. Janoszka, O. Kalarus. Ruda Śląska 2012.
 • Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2013.
 • Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część 5. Red. M. Piechota, J. Ryba, przy współudziale M. Janoszki. Katowice 2014.
 • Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część 6. Red. M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka. Katowice 2016.

Sprawowane funkcje:

 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu (2010–2013, od 2017).

Przynależność do towarzystw naukowych, organizacji:

 • Oddział Śląski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Accessibility