Ryszard Koziołek

 Ryszard Koziołek

 

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
pokój: 411
tel.: (32) 200 94 11
adres e-mail: rykoz@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Co to jest „Z”?. Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej. Parnickiego „I u możnych dziwny”, 1991. 
Doktorat
Mimesis w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego, 1997. 
Habilitacja
Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, 2010. 
Profesura
22. 01. 2016 rok

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego. Katowice 1999.
 • Teodor Parnicki: Tylko Beatrycze. Wstęp i opracowanie tekstu R. Koziołek. „Biblioteka Narodowa”. Seria I, nr 304, Wrocław 2001.
 • Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy. Katowice 2009 (II wyd. – 2010).
 • Znakowanie trawy albo praktyki filologii. Katowice 2011.

Artykuły (wybór):

 • Co to jest „Z”?. Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej. Parnickiego „I u możnych dziwny”. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1.
 • O przedstawieniu ciąży i macierzyństwa w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Próba lektury feministycznej. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4.
 • Śmiech ze „Słówek”. W: „Tam nasz początek”. Studia o literaturze polskiej pierwszej dekady XX wieku. Red. J. Jakóbczyk. Katowice 2007.
 • Szeregowy pracownik nauki o literaturze, sobie samym, języku i wielkim cmentarzu literatury, „Teksty Drugie” 2007, nr 1.
 • Co gra „Katarynka” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1.
 • Antygona w wielkim mieście. W: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej. Red. I. Wiśniewska, B.K. Obsulewicz. Warszawa 2010.
 • Kompleks Darwina. „Teksty Drugie” 2011, nr 3.
 • My dziewiętnastowieczni albo krytyka spóźnionych. „Teksty Drugie” 2011, nr 5
 • Problematyka inicjacyjna a dyskurs kolonialny. W: Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści. Red. J. Axer, T. Bujnicki. Kraków 2012.
 • Teoria literatury jako akt wiary. W: Teoria nad-interpretacją? Red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok. Wydawnictwo FA-art. Katowice 2012.
 • Niewspółmierność historii literatury z historiami innych. W: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz. Katowice 2013.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego,
 • członek redakcji pisma naukowego „Świat i Słowo”,
 • członek redakcji pisma naukowego „Śląskie Studia Polonistyczne”,
 • juror Nagrody Literackiej Nike w latach 2012-2014,
 • gość trzech kolejnych edycji Conrad Festival (2011, 2012, 2013).

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Nr grantu: 31H 12 000681
  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek
  Przygotowanie i wydanie w języku angielskim rozprawy: Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza
  Nazwa ośrodka: Uniwersytet Śląski
 • Nr grantu: N N103 087637
  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Krzysztof Uniłowski
  Temat: Stanisław Brzozowski – (Ko)repetycje. Z genealogii nowoczesnej literatury i kultury w Polsce
 • Nr grantu: 2012/06/A/HS2/00252
  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
  Temat: Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania
 • Profesor wizytujący w Uniwersytecie Warszawskim: Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego (1.10.2012 – 31.12.2012)

Wybrane artykuły popularyzatorskie:

 • W programie spektaklu Trylogia według Henryka Sienkiewicza, reż. Jan Klata, Teatr Stary, Kraków 2008.
 • Najważniejsze teksty Malewskiej. „Tygodnik Powszechny” 2011 nr 25.
 • Szary geniusz. „Polityka” 22 maja, 2012.
 • Maszyna do pisania. „Polityka” 24 lipca, 2012.
 • Dziewczyny mądre. „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 13.
 • Kto jeszcze umrze przez Robespierre’a? „Książki. Magazyn do Czytania” 2013, nr 9
 • Latający kret. „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 23
 • Etyka kolejki. „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 31
 • Poeta strachu. „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 34
 • Trzeba kupić tę miłość. „Gazeta Wyborcza” – Magazyn Świąteczny 08.11.2013.
 • Kod QV. „Gazeta Wyborcza” – Magazyn Świąteczny, 22.12.2013.

Sprawowane funkcje:

 • prorektor ds. kształcenia i studentów UŚ (od 2013)
 • dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda JM Rektora UŚ za edycję Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii „Biblioteka Narodowa”,
 • nagroda Literacka Gdynia w kategorii „esej” za książkę Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy (2010).

 

 

Accessibility