Tomasz Kaliściak

Tomasz Kaliściak

Dr hab. Tomasz Kaliściak
pokój: 412
tel.: (32) 200 94 12
adres e-mail: tomasz.kalisciak@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Fotografia i pożądanie w tekście literackim, 2005.
Doktorat
Józef Czechowicz i poetyckie homospołeczne kontinuum, 2010.
Habilitacja
Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku, 2017.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Katastrofy odmieńców. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 349.
 • Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2016, ss. 344.

Artykuły (wybór):

 • Fotografia i spotkanie z Nieobecnym w poezji Janusza Szubera. W: Intymność wyrażona. Red. M. Kisiel, M. Tramer. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, s. 272-282.
 • Milcząca komnata króla Henryka. Wokół „Opowieści o papierowej koronie” Józefa Czechowicza. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4, s. 97-121.
 • „Śmierć mężczyzny”. Konstrukcja płci w poezji Rafała Wojaczka. W: Ciało/Granice/Kanon. Studia. Red. J. Olejniczak, M. Rygielska. Wydawnictwo Para. Katowice 2008, s. 91-106.
 • Święty kamp. Psychoanalityczne studium świętego Sebastiana. W: CAMPania. Zjawisko kampu w kulturze współczesnej. Red. P. Oczko. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2008, s. 134-142.
 • Homotekstualność i tolerancja w „Jesieni z Audenem” Tadeusza Olszewskiego. W: Literatura, kultura, tolerancja. Red. G. Gazda, I. Hubner, J. Płuciennik. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2008, s. 383-395.
 • Psychotyczny romans Paula Daniela Schrebera. Między psychoanalizą a teorią queer. W: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne. Red. L. Magnone, A. Mach. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2009, s. 70-83.
 • Polskość jako źródło cierpień. O (homoseksualnej?) powieści Czesława Dobka „Na ratunek gołębicy”. W: Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2011, s. 147-160.
 • Homoseksualne cierpienia. Kilka uwag o romantycznym paradygmacie polskiej „literatury homoseksualnej”. W: Zapisy cierpienia. Red. K. Stańczak-Wiślicz. Wydawnictwo Chronicon. Wrocław 2011, s. 145-151.
 • Cała potworność odmienności. W: Potwory – Hybrydy – Mutanty. Pogranicza ludzkiej natury. Red. R. Koziołek [i in.]. Wydawnictwo FA art. Katowice 2012, s. 175-185.
 • Przechodzenie przez płeć. O transpłciowych strategiach w literaturze polskiej. W: Literatura i perwersje. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013, s. 9-23.
 • Statek odmieńców, czyli o marynarskiej fantazji Witolda Gombrowicza. W: Polska literatura popularna 1918-1989. Teorie – Historie – Interpretacje. Red. E. Bartos, M. Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 327-346.
 • W piekle heteroseksualizmu. O męskiej przyjaźni w powieści Zbigniewa Grabowskiego „Ciszy lasu i twojej ciszy”. W: Proza polska XX wieku. T. 3: Centrum i pogranicza literatury. Red. E. Dutka, G. Maroszczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 17-35.
 • Biopolityka płci na podstawie przypadku Schrebera. W: Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek. Red. K. Kłosiński, D. Matuszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 347-358.
 • Oscar Wilde – mężczyzna fatalny. W:  Oscar Wilde. Portret Doriana Graya. Przeł. M. Feldmanowa. Wydawnictwo Vesper. Czerwonak 2015, s. 245-276.
 • Pociąg seksualny. Prus – Freud – Grabiński. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 53-81.
 • Męskości argentyńskie a „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza. „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2016, nr 1, s. 59–76.
 • Gombrowicz od tyłu. Projekt krytyki analnej na przykładzie „Ferdydurke”. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 1-2, s. 59-96.
 • Małżeństwa jednoduszne. O dawnych formach męskich więzi homospołecznych. W: Formy męskości II. Red. A. Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2017.

Artykuły współautorskie:

 • Lesbijka w Safonie czy Safona w lesbijce? O jednej powieści Anny Kowalskiej. W: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Red. A. Galant, I. Iwasiów. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2011, s. 113-123 [współautorka: Agnieszka Nęcka].
 • Czesław Miłość. O homospołecznym aspekcie środowiska literackiego Warszawy lat 20. i 30. XX wieku. W: Warszawa Miłosza. Red. M. Zaleski. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2013, s. 113-135 [współautor: Błażej Warkocki].
 • Soma rhei, or The New Vision of Porn. „InterAlia” 2014, nr 8, s. 72-93 [współautor: Tomasz Sikora].

Przekłady:

 • Eve Kosofsky Sedgwick: Asymetria płci i trójkąty erotyczne. W: Formy męskości III. Antologia przekładów. Red. A. Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2018 [w druku].
 • Sussman Herbert: Mężczyzna ekonomiczny i powstanie klasy średniej. W: Formy męskości III. Antologia przekładów. Red. A. Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2018 [w druku].

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Projekt zespołowy Narodowego Centrum Nauki nr 2013/08/A/HS2/00058 realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Adama Dziadka (2013-2016).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2012),
 • Nagroda Zespołowa III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność organizacyjną (2013).

 

Accessibility