Wacław Forajter

Wacław Forajter

Dr hab. Wacław Forajter
pokój: 412
tel.: (32) 200 94 12
adres e-mail: waclaw.forajter@us.edu.pl

 Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Pielgrzymka “czasu żałoby”. Próba monografii „Peregrynarza” Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, 2000.
Doktorat
„Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i konteksty, 2004.
Habilitacja
Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, 2015.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 •  „Zły” Leopolda Tyrmanda jako „literatura środka”: tekst i konteksty. Universitas. Kraków 2007, ss. 252.
 • Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, ss. 331.
 • Pragnąć. Szkice o literaturze nowoczesnej. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2017, ss. 268.  

 

Przekłady:

 • F. Soulages: Estetyka fotografii: strata i zysk. Universitas. Kraków 2007, ss. 445 (z Beatą Mytych-Forajter).
 • P. Valéry: Problem muzeów. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. M. Popczyk. Kraków 2005, s. 87-90 ( z Beatą Mytych-Forajter).
 • Grupa μ: Poetyka i retoryka. „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 4.
 • J.-L. Nancy: W środku świata. W: Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba. Katowice 2012, s. 86–110  (z Beatą Mytych-Forajter).  

 

Wybrane artykuły:

 • Inwersje. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 1.
 • Paradoksy „watologii”. „Teksty Drugie” 2001, nr 6.
 • Rozpustny Wokulski. O aluzjach erotycznych w Lalce Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4.
 • Wśród tropów i figur. W: Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca i P. Wilczek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008.
 • Steampunk i slapstick: o dwóch wizjach nowoczesności w najnowszym komiksie polskim. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1889-2009. T. 1, cz. 2: Życie literackie po roku 1989. Red. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2011.
 • Zając, lis i ludzie. O jednej powieści Adolfa Dygasińskiego. „Teksty Drugie” 2011, nr 3 (współautor: Paweł Tomczok).
 • Oślepiająca biel: problem kolonialnego pożądania w „Dzieciach królowej Oceanii”. „Teksty Drugie” 2013, nr 3.
 • Krowy Karola Darwina i „bydło” Wacława Nałkowskiego. O paradoksach etyki ewolucjonistycznej. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2014, r. VII.
 • Pasje. Inna próba lektury „Krucjaty dziecięcej” Marcela Schwoba i „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego. „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 1.
 • Rozpustny Wokulski – problemów ciąg dalszy. „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2015, seria XXI.
 • Mitologia pogranicza. Australia i Stany Zjednoczone Sygurda Wiśniowskiego. „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1.
 • O patriotach, włościanach i synach Szamila. Glosy do literatury „kaukaskiej”. W: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. II. Red. naukowa M. Kuziak, B. Maciejewski. Universitas. Kraków 2016.

 

Udział w projektach badawczych:

 • grant MNiSW Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku ( nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38) pod kierownictwem  dr hab. prof. UŚ Aliny Świeściak (Uniwersytet Śląski) – wykonawca;
 • grant NPRH Ilustrowany słownik terminów literackich pod kierownictwem prof. dra Aleksandra Nawareckiego (nr 11 H 12 0396 81) – wykonawca.

 

Przynależność do organizacji, towarzystw nakowych:

 • Członek Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego (1999-2001),
 • Członek Sekcji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

 

Sprawowane funkcje:

 • Członek Rady Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (od 2008 r.)
 • Kierownik tematu Polska literatura podróżnicza „długiego wieku XIX” w perspektywie antropologicznej działającego w ramach funduszu na badania statutowe INoLP UŚ.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego II stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną (2016).
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną (2008).
 • Wyróżnienie w VI edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską (2001).
Accessibility