Dariusz Rott

Dariusz Rott

Prof. dr hab. Dariusz Rott
pokój: 407
tel.: (32) 200 94 07
adres e-mail: dariusz.rott@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Staropolskie relacje z podróży. „Opisanie wyspy Islandyji” Daniela Vettera, 1989. 
Doktorat
Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, 1995. 
Habilitacja
Kultura literacka braci czeskich w dawnej Polsce. Działalność literacka – teksty – recepcja, 2003.
Tytuł profesora
Nadany postanowieniem Prezydenta RP z dn. 30 czerwca 2008 r. (Monitor Polski, 2008, nr 53, poz. 472) 

Najważniejsze publikacje: 

 • Staropolskie chorografie. Początki — rozwój — przemiany gatunku. Katowice 1995.
 • Daniel Vette: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył D. Rott. Katowice 1997.
 • Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka — twórcy — recepcja. Katowice 2002.
 • „Hymny moje domowe” Piotra Wacheniusa. Przyczynek do dziejów braci czeskich na Śląsku wraz z tekstem utworu. Katowice-Pszczyna 2005.
 • Kultura stołu w wiekach dawnych. T. 1. Red. D. Rott, K. Gajdka. Katowice 2009.
 • Wokół reportażu podróżniczego. Red. E. Malinowska, D. Rott przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy. T. 1. Katowice 2004.
 • Wokół reportażu podróżniczego. T. 2. Red. D. Rott. Katowice 2007.
 • Wokół reportażu podróżniczego. T. 3: Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia – szkice – materiały. Red. D. Rott, M. Kubik. Katowice 2009.
 • Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (1918-1939). T. 1. Red. D. Rott, przy współpracy A. Mielczarek i M. Kaczmarczyk. Katowice 2004.
 • Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 2. Red. D. Rott, M. Kaczmarczy. Katowice 2005.
 • Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 3. Red. M. Kaczmarczyk, D. Rott. Sosnowiec 2008.
 • Słownik pisarzy śląskich. Red. J. Lyszczyna, D. Rott. T. 1-5. Katowice 2005-2017.
 • Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego [wspólnie z Beatą Królikowską]. Sosnowiec 2010.
 • Wizerunek Kuby we współczesnych polskich reportażach podróżniczych (Jerzy Adamuszek, Beata Pawlikowska, Agnieszka Buda-Rodriguez) [wspólnie z Bartłomiejem Jagłowskim]. Sosnowiec 2010.
 • Piotr Wachenius: Utwory zebrane. Oprac. M. Pawelec, D. Rott. Warszawa 2011.
 • Krzysztof Moniwid Dorohostajski: Hippica, to jest o koniach księgi. Oprac. A. Radecki, D. Rott. Katowice 2015.
 • Poczucie narodowe. Poczucie patriotyczne. Red. D. Rott. Łomża 2017.
 • Marketingová a mediální komunikace dnes. V. Red. M. Białek, D. Rott. Praha 2017.

 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • projekt badawczy indywidualny: Daniel Vetter i jego „Opisanie wyspy Islandyji”. Studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa. 1 P102 010 04 (1993).
 • udział w projekcie badawczym zamawianym: System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego. Wykonawcy: zespół badawczy z Uniwersytetu Śląskiego i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek S. Szczepański. PBZ–006—1 (1997—1999).
 • kierownik projektu badawczego: Dawna literatura śląska i jej twórcy. Biografistyka – periodyzacja – problemy badawcze. Wykonawcy: zespół badawczy z Uniwersytetów Śląskiego i Wrocławskiego. 1 HO1C 025 18 (2000).

 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (2003-2005),
 • Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie,
 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach,
 • Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej działająca przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego,
 • International Federation of Journalism (Bruksela, Belgia) (od 2015),
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (od 2013),
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (od 2011).

 

Sprawowane funkcje:

 • członek honorowy European Academy of Menegment, Marketing and Media (Bratysława, Słowacja; od 2017),
 • wiceprezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (od 2016)
 • członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (od 2006),
 • rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej (od 1996),
 • kierownik Pracowni Retoryki (od 2008),
 • zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (2006-2008),
 • redaktor naczelny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (1997-2006),
 • rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego (1996-2003),
 • sekretarz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (1995-1996),
 • prorektor ds. ogólnych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (2004-2005),
 • dyrektor Instytutu Filologii oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (2011-2014),
 • kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie (2012-2014),
 • dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2015).

 

Zagraniczne staże naukowe i wykłady gościnne:

 • Universita’ Degli Studi Di Bari Aldo Moro, Bari, Włochy (2017),
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa, Rosja (2016, 2017),
 • Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Sofia, Bułgaria (2016),
 • Płowdiwski Uniwersytet ”Paisii Chilendarski”, Plovdiv, Bułgaria (2016),
 • Universita’ Degli Studi Di Napoli  „L’Orientale”, Neapol, Włochy (2016),
 • Centrum Badań Mediewistycznych, Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku (2016),
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym, Włochy (2016),
 • Uniwersytet Ostrawski, Czechy (2015),
 • Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja (2014, 2016).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994),
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003, 2005),
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006),
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną (2008, 2009),
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna I stopnia za działalność naukową (2009), indywidualna II stopnia za działalność naukową (1990, 1993, 1996, 2003, 2004, 2006), indywidualna III stopnia za działalność naukową (2005),
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2003)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007),
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2005),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007),
 • Honorowa Nagroda “Róża Lutra” (2007),
 • Laur Humanitas (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2017),
 • Nagroda Burmistrza Pszczyny w dziedzinie kultury (2015),
 • Odznaka Honorowa  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2014),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2012),
 • I Nagroda i Medal Zygmunta Glogera (2012),
 • Honorowy Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich (2012).

 

Accessibility