Jacek Kwosek

Jacek Kwosek

Dr Jacek Kwosek
pokój: 407
tel.: (32) 200 94 07
adres e-mail: kwoss1@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Próba przedstawienia niektórych związków między kreacjonizmem, emanacjonizmem i panteizmem w teofilozofii europejskiej, 1997.
Doktorat
Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi, 2008.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

  • Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera. Warszawa 2009 [współautor: Agnieszka Budzyńska-Daca].
  • Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi. Katowice 2013.

Wybrane artykuły:

  • Zakres znaczeniowy terminu „miłosierdzie” na przykładzie wybranych kazań ks. Piotra Skargi. W: Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o duchowości, patriotyzmie i wychowaniu. Red. I. Nowakowska-Kempna, M. Chrost. Kraków 2012
  • Scholastyczne inspiracje „De acuto et arguto” Macieja Kaziemierza Sarbiewskiego. W: Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej. Red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler i M. Kuran, przy współpr. D. Szymczak. Łódź 2013, s. 244-250.
  • Solus christianus poeta w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego a platońska krytyka poezji. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Red. J. Malicki i T. Banaś-Korniak. Katowice 2013, s. 43-55.
  • Wizja bohatera doskonałego w „De perfecta poesi” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 7: Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem. Red. J. Malicki i T. Banaś-Korniak. Katowice 2013, s. 57-70.
  • Jałmużna w świetle „Sumy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu i „Kazań o miłosierdziu” Piotra Skargi. Próba uwypuklenia niektórych aspektów. W: In gremio. Od dawności do współczesności. Red. J. Malicki i J. Baron. Katowice 2014.
  • Wątki gnostyckie w twórczości Stanisława Lema. W: Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. E. Bartos, D. Chwolik, P. Majerski i K. Niesporek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 211-230.
  • Filozofia jako ars moriendi w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W: Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna. Red. J. Nowaszczuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2015. 
  • W jaki sposób poganie mogą poznać treści wiary chrześcijańskiej? O neoplatońskich inspiracjach u Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W: Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku. Red. ks. Jarosław Nowaszczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2017.

 

 

Accessibility