Agnieszka Nęcka

Agnieszka Nęcka

 

Dr hab. Agnieszka Nęcka
pokój: 419
tel.: (32) 200 94 19
adres e-mail: agnieszka.necka@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Poetyka intymności w prozie polskiej po 1989 roku, 2004. 
Doktorat
Dyskursy erotyczne. Z zagadnień prozy polskiej po 1989 roku, 2008. 
Habilitacja
Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych, 2014

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Granice przyzwoitości. Doświadczanie intymności w polskiej prozie najnowszej. Wydawnictwo Para. Katowice 2006, ss. 194.
 • Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2010, ss. 264.
 • Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 296.
 • Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku. Wydawnictwo Instytut Mikołowski. Mikołów 2012, ss. 184.
 • Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 228.
 • Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2015, ss. 232.         

Redakcje:

 • A mnie się marzy… Wybór materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów. Red. A. Nęcka i D. Nowacki. Wyd. Koło Naukowe Krytyki Literackiej UŚ. Katowice 2003, ss. 128.
 • Romans współczesny. Red. A. Nęcka. Wyd. GTL. Katowice 2004, ss. 120.
 • Kto i dlaczego? Szkice o poezji współczesnej. Wyd. GTL. Red. A. Nęcka. Katowice 2005, ss. 136.
 • Intymność wyrażona (II). Red. M. Tramer i A. Nęcka. Wyd. GNOME. Katowice 2007, ss. 272.
 • Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wyd. Śląsk. Katowice 2010, ss. 408.
 • Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Red. K. Makles, A. Nęcka. Wyd. GTL. Katowice 2010, ss. 218.
 • Literatura i polityka. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wyd. UŚ & Studio 29. Katowice 2010, ss. 236.
 • Literatura i różne historie. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wyd. UŚ & Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2011, ss. 250.
 • Literatura i perwersje. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictw UŚ, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013, ss. 162.
 • Literatura i obiekt/yw(izm). Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictwo UŚ, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2014, ss. 360.
 • Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2014, ss. 642.
 • Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, ss. 304
 • Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, ss. 568.
 • Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2017, ss. 276.

Artykuły (wybór):

 • Seksowna strona romansu. W: Stabilita a labilita žánrů. Red. L. Pavera. Opava 2005, s. 243–269.
 • Wolność i transcendencja, czyli bez cenzury i kompleksów… „Dziennik Polski”, nr 187. Londyn, 21 września 2005, s. 7.
 • Ciążownik czyli o współczesnym dzienniku intymnym. W: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Sv. III: Žánry, živé, mrtvé, revitalizované. Red. L. Pavera. Opava 2006, s. 146–161.
 • „Ryzykowne rozedrganie”? Glosa do „Słowa, słowa, słowa”. W: W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Red. K. Dmitruk, A. Jamrozek-Sowa, J. Pasterska, S. Uliasz. Rzeszów 2009, s. 71–75.
 • „Na grobach Anhellich”. Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowackim. „Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 2, s. 95–105.
 • Bolące jestestwo. Marty Grundwald projekt cielesności. W: Cielesność w polskiej poezji najnowszej. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. ŁódĽ 2010, s. 307–315.
 • „Być kobietą, być kobieta…” O wierszu „Jak padlina” Anny Świrszczyńskiej. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 5. Red. D. Opacka-Walasek, P. Majerski. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Studio29. Katowice 2010, s. 62–76.
 • Poeta jako krytyk. Glosa do sporów o literaturę. W: Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice. Red. Z. Ożóg, J. Wolski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”. Rzeszów 2012, s. 273–278.
 • Próba obyczajowej prowokacji. O „24 kochankach Perdity Loost” Jana Brzękowskiego. W: Czytanie Dwudziestolecia III. T. 2. Red. E. Hurnik i E. Wróbel. Wyd. Akademii im. Jana Długosza. Częstochowa 2012, s. 69-80.
 • Upublicznić intymność. Strategie tekstowego „bycia pisarzem” po 2000 roku. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2: Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. M. Kita, M. Ślawska. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, s. 113–131.
 • Zły dotyk. O „Disko” Anny Dziewit-Meller. W: Literatura i perwersje. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wyd. UŚ, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013, s. 125–137.
 • „Pożegnalne uściski” z życiem. O zapiskach dziennikowych Jerzego Pilcha. W: Zamieranie fikcji. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Katowice 2014, s. 45–59.
 • W spirali agonalnych wspomnień. O „Kołach w mgławicach” Józefa Bujnowskiego. W: Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Red. W. Ligęza, J. Pasterska. Rzeszów 2014, s. 117–126.
 • „Życie to nie są jakieś frywolitki”. O „Jolancie” Sylwii Chutnik i „Pięćdziesiątce” Ingi Iwasiów. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wyd. UŚ. Katowice 2017, s. 181–198

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego,
 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
 • Górnośląskie Towarzystwo Literackie.

Sprawowane funkcje:

 • rzecznik prasowy Wydziału Filologicznego UŚ (od 2008)
 • redaktor działu krytyki „Postscriptum Polonistycznego”
 • koordynator Zespołu ds. promocji Wydziału Filologicznego UŚ (2010–2012)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009),
 • Nagroda indywidualna II st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2010, 2015),
 • Nagroda indywidualna III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2011, 2012, 2013, 2014),
 • Nagroda organizacyjna III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2016),
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2016). 

 

 

Accessibility