Piotr Gorliński-Kucik

 

 

 Piotr Gorliński-Kucik

Dr Piotr Gorliński-Kucik
pokój: 419
tel.: (32) 200 94 19
adres e-mail: piotr.gorlinski-kucik@us.edu.pl
strona www: www.gorlinski.us.edu.pl

Najważniejsze publikacje

Książki:

 • TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja, Katowice 2017
 • T. Parnicki: Ja, Eurypides. Wywiady, wypowiedzi, autokomentarze z lat 1957-1988. Oprac. P. Gorliński-Kucik, T. Markiewka [książka w druku – 2019].

 

Artykuły (wybór):

 • Oprócz Lema. Eksplorowanie cienia, „Opcje” 2016, nr 4, s. 38-45.
 • Głos budującego na pustyni. Kryptoteologia gnozy technologicznej. „FA-art” 2016, nr 3, s. 45-63.
 • Uchronia Dukaja. „Ruch Literacki” 2015, nr 6, s. 613-624.
 • Pamięć przeszłości versus historia. O Lodzie Jacka Dukaja, „Tematy i Konteksty” 2015, nr 5, s. 142-153.
 • „A więc trzeba pisać cokolwiek bądź”. Grafomania Parnickiego. W: Grafomania. Red. M. Tramer, J. Zając. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 109-126.
 • Meksykańskie lata Teodora Parnickiego. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice, seria pierwsza. Red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Katowice-Toronto 2014, s. 589-605.
 • Drone-medytacje. „Opcje” 2013, nr 4, s. 58-63.
 • Dukaj i ekonomia (w) przyszłości. „FA-art” 2013, nr 3, s. 67-77.
 • „Nikt z krytyków w tym stopniu, co Pan, nie wniknął w »istotny sens«”, Listy Teodora i Eleonory Parnickich do Jacka Łukasiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2015, nr 4, s. 177-231.

Sprawowane funkcje:

 • członek Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego
 • sekretarz półrocznika Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego „Śląskie Studia Polonistyczne”

 

Accessibility