Zakład Literatury XX i XXI wieku

Kierownik – prof. zw. dr hab. Marian Kisiel

Pracownicy:

Doktoranci:

  • mgr Gaweł Janik
  • mgr Anita Jasińska
  • mgr Kamila Kania-Błachucka
  • mgr Przemysław Kulawik
  • mgr Andrzej Śnioszek
  • mgr Agnieszka Wójtowicz-Zając
  • mgr Joanna Zegarlicka 
Accessibility