Barbara Gutkowska

 Barbara Gutkowska

Prof. dr hab. Barbara Gutkowska
pokój: 420
tel.: (32) 200 94 20 
adres e-mail: barbara.gutkowska@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Sławomir Mrożek wobec stereotypów polskości, 1980. 
Doktorat
Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia, 1992. 
Habilitacja
Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu, 1996. 
Profesura
30. 12. 2015 rok

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia, 1992.
 • Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu, 1996.
 • O „Tangu” i „Emigrantach” Sławomira Mrożka, 1998.
 • Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka, 2013.

Redakcje:

 • Literatura i Ja. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, J. Gałuszka. Katowice 2007.
 • Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, B. Nowacka. Katowice 2008.
 • M. Chowaniok: „Nietrafiony rytm”. Wybrane problemy twórczości Michała Choromańskiego. Red. naukowa B. Gutkowska. Katowice 2010.
 • Literatura i polityka. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wyd. UŚ & Studio 29. Katowice 2010, ss. 236.
 • Literatura i różne historie. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wyd. UŚ & Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2011, ss. 250.
 • Literatura i perwersje. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictw UŚ, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013, ss. 162.
 • Literatura i obiekt/yw(izm). Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictwo UŚ, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2014, ss. 360.
 • Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016, ss. 304
 • Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2017, ss. 276.

Artykuły:

 • „Dzień skrzydlaty” Bolesława Leśmiana. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Red. W. Wójcik, E. Tutaj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994.
 • Cienisty erotyzm. O „Niedzieli” Bolesława Leśmiana. W: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak. Kraków 2000.
 • „…cieszy mnie odzyskana więź słowa z rzeczywistością”. Autobiografizm w twórczości Edwarda Balcerzana. „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1.
 • „Bywają jednak sprawy polityczne, które nie są wyłącznie sprawami politycznymi”. Sławomir Mrożek i polityka. W: Polityka historyczna w literaturze polskiej. Red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2011.
 • Pisarstwo całościowe. W: Sławomir Mrożek. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Red. M. Kisiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za rozprawę doktorską (1992),
 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2005).

 

 

Accessibility