Grażyna Maroszczuk

 Grażyna Maroszczuk

Dr hab. Grażyna Maroszczuk
pokój: 420
tel.: (32) 200 94 20
adres e-mail: grazyna.maroszczuk@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Poezja Ewy Lipskiej, 1988. 
Doktorat
Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego, 2000. 
Habilitacja
Świadectwa-rozmowy-kreacje. W kręgu wielkich tekstów interlokucyjnych, 2013. 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2004, ss. 116.
 • Świadectwa-rozmowy-kreacje. W kręgu wielkich tekstów interlokucyjnych. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2012. ss. 226.

Redakcje:

 • Proza Polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Red. M. Kisiel, przy współudziale G. Maroszczuk. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2005.
 • Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wyd. Śląsk. Katowice 2010.
 • Proza Polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3. Red. E. Dutka, G. Maroszczuk. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.

Artykuły (wybór):

 • „Sztuka to człowiek, który się organizuje”- o rozmowach z Aleksandrem Watem. W: Literatura i ja. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska i J. Gałuszka. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2007, s. 54-75.
 • Zmęczone nogi piechura. Przestrzeń drogi w rozmowach z Julianem Stryjkowskim. W: Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska i B. Nowacka. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2008, s. 55-73.
 • Starość w „przypisach autobiograficznych” Aleksandra Wata. W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze. Red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szlagowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008, s. 57–67.
 • „Stryj nad Stryjem” – Galicja w rozmowach z Julianem Stryjkowskim. W: Pogranicze kulturowe odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice. Red. O. Weretiuk, J. Wolski i G. Jaśkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Biblioteka „Frazy”. Rzeszów 2009, s. 210-219.
 • „Pisarz programowo staroświecki”- esej mówiony na dwa głosy – (o rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim). W: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989- 2009. Red. Z. Anders, J. Pasterski. T. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2010, s. 227-243.
 • „Rzeczywiste i możliwe” – rozmowy z Florianem Śmieją. W: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Red. B. Szałasta-Rogowska. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2010, s. 120-128.
 • „Res Publica/Res Publica Nowa”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 253-259.
 • „Akcent”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 13-16.
 • „Metafora”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 167-169.
 • „Gościniec Sztuki”. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon. Red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2010, s. 107-109.
 • Rodzina w „przypisach autobiograficznych” Juliana Stryjkowskiego. W: Rodzina w czasach przełomu. Literackie diagnozy od XIX do XX wieku. Red. K. Kralkowska-Gątkowska i B. Nowacka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 274-284.
 • O rozmowach z pisarzem (Julian Stryjkowski, Gustaw Herling–Grudziński, Aleksander Wat). W: Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej. Red. S. Szymkiewicz, B. Walenciak-Dejneka, T. Rokosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Akademia Podlaska. Siedlce 2011, s. 181–193
 • „Być może trafi się ciekawa rozmowa”. Uwagi na marginesie dwuautorskich form autobiograficznych. W: Dziennikarstwo a literatura XX i XXI wieku. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 2011, s. 102-114.
 • „[…] fatalnie trafił Pan na epokę historyczną […]. Kilka uwag o historii w rozmowach z pisarzem. W: Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI. Red. B. Gutkowska i A. Nęcka. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2011, s. 161-176.
 • „Autokomentarz rozpisany na dwa głosy. O rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (prolegomena). W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2. Red E. Dutkia i M. Cuber. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 81-94.

 

Accessibility