Miłosz Piotrowiak

 Miłosz Piotrowiak

Dr hab. Miłosz Piotrowiak
pokój: 421
tel.: (32) 200 94 21
adres e-mail: miloszpiotrowiak@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

Doktorat
Wybrane problemy liryki Jerzego Kamila Weintrauba, 2006. 

Najważniejsze publikacje: 

Książki:

 • Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł? Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba. Katowice 2009, ss. 300.
 • Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie. Katowice 2009, ss. 121. [współautorzy: Mariusz Jochemczyk, Maciej Tramer].
 • Idylla/testament. Wiersze przebrane. Testament/idylla. Wiersze przybrane. Katowice 2013, ss. 200.

Redakcje:

 • Broniewski. Red. M. Jochemczyk, S. Kędzierski, M. Piotrowiak, M. Tramer. Katowice 2009, ss. 277.
 • Podwójny agent. Portrety Kafki. Red. M. Jochemczyk, Z. Kadłubek, M. Piotrowiak. Katowice 2012, ss. 202.
 • Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk i M. Piotrowiak. Katowice 2013, ss. 374.

Artykuły (wybór):

 • Ekscentryzm programowy. Historycznoliterackie konteksty „Kuchni mojej matki” Lucjana Szenwalda. W: Literatura polska. Studia i szkice. Red. I Opacki i M. Pytasz. Katowice 2004, s. 65–87.
 • Chłopięce igrzysko. Mikrohistorie wojenne w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Skala mikro w badaniach literackich. Red. A. Nawarecki i M. Bogdanowska. Katowice 2005, s. 81–115.
 • Zima i egzystencja. Romantyczne tropy w korpusie tekstów zimowych Jerzego Kamila Weintrauba. W: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. A Dziadek i J Dembińska-Pawelec. Katowice 2006.
 • Sgraffito „co śmierć wyrzeźbia”. Sztuka reliefowa w liryce Jerzego Kamila Weintrauba. W: Zamieranie. Interpretacje. Red. D. Pawelec i G. Olszański. Katowice 2007, s. 30-67.
 • Pod pręgierzem pogardy. [Non omnis moriar] Zuzanny Ginczanki. W: Intymność wyrażona (II). Red. M. Tramer i A. Nęcka. Katowice 2007.
 • Czarne drzewa. Wokół „Dębów” Zbigniewa Herberta. „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 233-241.
 • „Jako w niebie / tak i w obejściu”. „Pantareja” Jerzego Ficowskiego. „Świat i Słowo” 2008, nr 2, s. 65-77.
 • Larum czy monotonia? „Ostatnie słowa” Zbigniewa Herberta. W: Zamieranie. T. 2. Red. D. Pawelec i G. Olszański. Katowice 2008, s. 121-32.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

 

Accessibility