Dariusz Pawelec

Dariusz Pawelec

Prof. dr hab. Dariusz Pawelec
pokój: 414
tel.: (32) 200 94 14
adres e-mail: pawelcowie@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia 68, 1988. 
Doktorat
Reguły organizacji wypowiedzi poetyckiej w wierszach Stanisława Barańczaka (1968-1988), 1992. 
Habilitacja
Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, 2004. 
Tytuł profesora
25 czerwca 2013 roku

Najważniejsze publikacje:

 • Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68. Wybór, wstęp i opracowanie D. Pawelec. Wyd. Wokół Nas. Gliwice 1990.
 • Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty. Wyd. Śląsk. Katowice 1992.
 • Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994.
 • Czytając Barańczaka. Wyd. Gnome. Katowice 1995.
 • Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu. Wyd. Para. Katowice 1998.
 • Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003.
 • Mŕtve body. Antológia poézie zo Sliezska – „Nadivoko”. 1994-2003. Vyber, spracovanie a komentár D. Pawelec. Prekł. K. Chmel. Wyd. Drewno a Srd. Bratislava 2004.
 • Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994-2003). Wybór, opracowanie i komentarz D. Pawelec. Wyd. Ars Cameralis. Katowice 2004.
 • Mrtvé body. Antologie poezie „Na Divoko” (1994-2003). Výber, zpracováni a komentář D. Pawelec. Přeložil J. Faber. Wyd. Protimluv. Ostrava 2006.
 • Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006.
 • Wirpsza wielokrotnie. Instytut Mikołowski. Mikołów 2013.
 • Witold Wirpsza: Sonata i inne wiersze do roku 1956. Wybór, opracowanie i przedmowa D. Pawelec. Instytut Mikołowski. Mikołów 2014.
 • Witold Wirpsza: Listy z oflagu. Opracował, posłowiem i przypisami opatrzył D. Pawelec. Zaułek Wydawniczy Pomyłka. Szczecin 2015.
 • Witold Wirpsza: Varia. Eseje. Prozy. Wybór i opracowanie D. Pawelec. Instytut Mikołowski. Mikołów 2016.
 • Witold Wirpsza: Sama niewinność. Powieść. Opracował, do druku podał i posłowiem opatrzył D. Pawelec. Instytut Mikołowski. Mikołów 2017.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • główny wykonawca w projekcie Kulturowe wizualizacje doświadczenia (grant MNIiSW: N N103 195935 w latach 2008-2009),
 • wykonawca w grancie: 34 najważniejsze książki poetyckie 1945-1989. Projekt badawczy MNiSW (nr N 103 2669/B/H/2010/38) realizowanym w roku 2010. Kierownik: dr Alina Świeściak,
 • wykonawca w grancie: Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 12 0245 81. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Realizowany w latach 2014-2016. Kierownik: prof. dr hab. P. Śliwiński [Opracowanie sylwetki twórczej Ryszarda Krynickiego].

Sprawowane funkcje:

 • kierownik Międzyinstytutowej Polonistycznej Pracowni Komunikacji Społecznej (2004-2007),
 • dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego (od 2004),
 • kierownik Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji (od 2007).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004),
 • Nagrody Indywidualne I st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2011, 2013),
 • Nagrody Indywidualne II st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (1990, 1992, 1995, 1999, 2004, 2005),
 • Nagroda Indywidualna III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2007).

 

Accessibility