Grzegorz Olszański

Grzegorz Olszański

Dr hab. Grzegorz Olszański
pokój: 414
tel.: (32) 200 94 14
adres e-mail: olsza2001@poczta.fm

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium 
Studium samobójstwa w aspekcie religii, filozofii, obyczajów oraz literatury okresu romantyzmu, 1997.
Doktorat 
„Odpowiednie dać śmierci słowo”. Poezja Ewy Lipskiej. Zagadnienia wybrane, 2003.
Habilitacja
Wiek męski: epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku, 2016.  

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Śmierć Udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ss. 204.
 • Szkice o literaturze i przygodach jej twórców. Instytut Mikołowski. Mikołów 2012, ss. 179.
 • Wiek męski: epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło i inni poeci). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, ss. 328.

Redakcje:

 • Interpretacje. Red. G. Olszański, D. Pawelec. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2007, ss. 203.
 • Lektury. Red. G. Olszański, D. Pawelec. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2008, ss. 179.
 • Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2011, ss. 167.
 • Zamieranie fikcji. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2014, ss. 274.
 • Zamieranie gatunku. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015, ss. 251.

Edycja krytyczna:

 • Stefan Szymutko: Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone. Red. M. Jochemczyk, G. Olszański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 277.

Artykuły (wybór):

 • Fragmenty dyskursu mortalnego. W: Nic nie jest pewne. O Twórczości Ewy Lipskiej. Red. A. Morawiec, B. Wolska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Łódź 2005, s. 123–135.
 • Śmierć Ewy Lipskiej. „Polonistyka” 2005, nr 10, s. 612–617.
 • Lekcje z ciemności. „Literatura na Świecie” 2008, nr 9–10, s. 325–335.
 • Wojny Światów. Rzecz o sporze międzypokoleniowym we współczesnej poezji polskiej. W: Egzystencjalne doświadczenie starości. Red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008, s. 207–219.
 • Pióro Sosnowskiego i aparat Atkinsa. Rzecz o poezji i fotografii. W: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Red. P. Śliwiński. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Poznań 2010, s. 146–157.
 • Taka sama w środku. O tomie „Jestem baba” Anny Świrszczyńskiej. W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Universitas. Kraków 2011, s. 309–327.
 • Trup, który mówi. W: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Poznań 2012, s. 64–82.
 • Piękny i bestia. Rzecz o śladach, jakie Niewidzialna Ręka Rynku pozostawiła na wizerunku Pisarza. W: Potwory. Hybrydy. Mutanty. Red. R. Koziołek, M. Marcela, O. Knapek, J. Soćko. Wydawnictwo FA-art. Katowice 2012, s. 347–361.
 • Apelacja (wokół „Wyroku” Franza Kafki). W: „Literatura na Świecie” 2012, nr 7–8, s. 17–77.
 • Negatywy pozytywów, czyli rzecz o fotografiach pisarzy. „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 1, s. 135–164.
 • U-chodzenie. Rzecz o jednej z figur dyskursu geriatrycznego. W: Góry i wędrowanie. Red. J. Pacuła. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2014, s. 177–184.
 • Tłuszcz. O jednej z figur dyskursu geriatrycznego. W: Romans z wierszem. Red. P. Śliwiński. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, Poznań 2015.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • grant MNiSW nr N 103 2669 / B/ H / 2010/ 38 Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku, kierownik projektu: dr hab. Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski),
 • grant NPRH 0104/NPRH2/H11/81/2013. Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć, kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski),
 • grant NPRH 11 H 12024581, Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Książki poetyckie:

 • Tamagotchi w pustym mieszkaniu. Kraków 1999 (nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny przyznawana za najlepszy debiut roku).
 • Sztuka Mięsa. Galeria Kronika. Bytom 2001.
 • Kroniki filmowe. Warszawa 2006.
 • Wolny wybór. Katowice 2009.
 • Starzy nieznajomi. Katowice 2013.
 • Biały album. Poznań 2017.

Sprawowane funkcje:

 

Accessibility