Wojciech Śmieja

 Wojciech Śmieja

Dr hab. Wojciech Śmieja
pokój: 414
tel.: (32) 200 94 14
adres e-mail: wojsmi@wp.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Funkcje symbolu, dialogu, narracji i muzyki w homoseksualnych tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, 2001. 
Doktorat
Polska literatura homoseksualna po 1980 roku, 2006. 
Habilitacja
Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze, 2015.

Najważniejsze publikacje: 

Monografie:

 • Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”. Universitas Kraków 2010.
 • Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Katowice 2015.
 • Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa 2017.

Inne: Gorsze światy. Migawki z Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa 2012 (zbiór reportaży).

Artykuły naukowe:

 • Była, jest, będzie? Polska literatura homoseksualna i gejowska. Próba zarysu”. „Pogranicza” 2005, nr 1, s. 31–42.
 • Dandys – poeta doctus. Ćwierć wieku pisarstwa Grzegorza Musiała. „Pogranicza” 2003, nr 3, s.60–71.
 • Dlaczego Pana powieść nie jest homoseksualna? „Zmowa mężczyzn” J. Iwaszkiewicza – próba lektury. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Red. M. Kisiel, G. Maroszczuk. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2005, s. 12–38.
 • Kanon i kanony, czyli jak rozumieć pojęcie literatura homoseksualna. „Teksty drugie” 2008, nr 1-2, s. 96–116.
 • Mit i muzyka w funkcji ekspresji niewypowiadalnego pożądania. O „Psyche” Jarosława Iwaszkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 102-128.
 • Boy i homoseksualim. Literatura, prawo i ten przeklęty homoerota we własnej osobie. „Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 64–75.
 • Wojna polsko-pedalska pod flagą tęczową, czyli dylematy bohaterów polskiej homoliteratury. „Opcje” 2008, nr 4, s. 18–24.
 • Sartre. Homoseksualność i filozofia egzystencji – wybrane problemy. „Studia Kulturowe” 2010, nr 1, s. 59–76.
 • Przeciw konstrukcjonistom. Teoria queer i jej krytycy. „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 223–244.
 • Granice idylli. Obraz społecznego i kulturowego usytuowania płci w cyklu „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza”. „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 1, s. 125–142.
 • Skandal homoseksualny i polska opinia publiczna – sprawa Eulenburga na łamach wybranych tytułów prasy polskiej”. „Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 311–329.
 • Sprawa Oskara Wilde’a – skandal homoseksualny w oczach polskiej publicystyki. W: Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej. T. 1. Red. B. Płonka-Syroka i in. Wrocław 2013, s. 233–249.
 • Historie (homo)seksualności. Od studiów gejowsko-lesbijskich do teorii queer. „Przegląd Historyczny” 2012, t. CIII, z. 1, s. 129–150.
 • Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918–1939 na wybranych przykładach. „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s. 28–48.
 • Queer studies à la français. Didier Eribon i użytek z teorii. W: Strategie queer. Od teorii do praktyki. Red. M. Kłosowska, M. Drozdowski, A. Stasińska. Warszawa 2012, s. 78–93.
 • Lęk przestrzeni, przestrzenie wolności. Topografia nienormatywnego pożądania w polskiej literaturze współczesnej. „Kultura Współczesna” 2012, nr 4, s. 165–176.
 • Topografia pożądania – konstruowanie przestrzeni wokół homoseksualnych bohaterów polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Breza, Gombrowicz. „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 4, s. 83–100.
 • Queer studies à la français. Didier Eribon i użytek z teorii. W: Strategie queer. Od teorii do praktyki. Red. M. Kłosowska, M. Drozdowski, A. Stasińska. Warszawa 2012, s. 78–93.
 • Lęk przestrzeni, przestrzenie wolności. Topografia nienormatywnego pożądania w polskiej literaturze współczesnej. „Kultura Współczesna” 2012, nr 4, s. 165–176.
 • Homo prostheticus, czyli ciało zdemilitaryzowane. O dylogii powieściowej Jana Żyznowskiego. W: „InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer”, 2015, nr 10, s. 7-32.
 • Jerzy Andrzejewski – katastrofy ciała i odmowa sublimacji. „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4, s. 111–128
 • Kawałek tortu Fedora. Męskocentryczna wyobraźnia Jerzego Andrzejewskiego – rekonesans badawczy. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 120–141.
 • Prześniona rewolucja polskiej męskości – o „Sprzysiężeniu” Stefana Kisielewskiego.„Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2016, nr 1, s. 77-96.
 • Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło). „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, nr 1, s. 73-98.
 • „Muszę robić to, co zawsze chciałem robić: myśleć” – z Didierem Eribonem rozmawia Wojciech Śmieja. „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 3, s. 353–360.
 • Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918–1939 na wybranych przykładach. „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s. 28–49. Przekład: From Ideology of the Body to Ideologized Carnality: Sports and Literature in 1918-1939 (selected examples). „Teksty Drugie” 2013, nr 1, s. 57–74.
 • Poza kategoriami. Nienormatywna erotyka w liryce Krzysztofa Boczkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4, s. 67–86.
 • Queerowanie Freuda, queerowanie Lacana? O queerowo-psychoanalitycznych użytkach i nieużytkach. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 115–128. Przedruk w tomie zb.: Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek. Red. K. Kłosiński, D. Matuszek. Katowice 2014, s. 333–346.
 • Socrealizm psychoanalizą podszyty. O relacjach męsko – męskich w prozie Wilhelma Macha”. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 2, s. 77-98.
 • Ucieczka od heteronormatywności – górskie pejzaże pożądania”. W: Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi. Red. J. Pacuła. Bielsko-Biała 2013, s. 46–60.
 • Umarł dziennik, niech żyje dziennik. Uwagi o przemianach formy dziennika Mariusza Wilka. W: Zamieranie gatunku. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Katowice 2015, s. 155-178.
 • Demilitaryzacja polskiej męskości. „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 2, s. 179-198
 • Androgyniczna Polonia i ukraińska Walkiria. „Miodowy tydzień na Ukrainie” Eugeniusza Małaczewskiego.„FA-art” 2015, nr 1-2, s. 3-21.
 • Hegemonia i trauma. Literatura po 1945 roku wobec przemian męskości. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 1-2, s. 99-146.
 • Pamiętniki inwalidów wojennych– PRL i (re)konstruowanie okaleczonych ciał” „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2017, nr 1, 2017.

Udział w grantach badawczych:

 • Grant NCN Maestro 4: Męskość w literaturze i kulturze polskiej XIX i XX wieku (nr 2013/08/A/HS2/00058)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendysta w dziedzinie kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (2009),
 • Nagroda Indywidualna II st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2017)

 

Accessibility