Beata Mytych-Forajter

Beata Mytych-Forajter

Dr hab. Beata Mytych-Forajter 
pokój: 416
tel. (32) 200 94 16 
adres e-mail: beatamytych@interia.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Tropem psa przez poezję Grochowiaka, 1998.
Doktorat
Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, 2002.
Habilitacja
Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki, 2015.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004, ss. 255.
 • Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, ss. 164.
 • Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 152 (współautorka: Iwona Gralewicz-Wolny).
 • Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 208.
 • Zwierzęta na zakręcie. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2017, ss. 283.

Przekłady:

 • F. Soulages: Estetyka fotografii. Strata i zysk. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2007, ss. 445 (razem z Wacławem Forajterem).

Redakcja naukowa:

 • Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.
 • Ptaki. Przeploty. Red. B. Mytych-Forajter, K. Jaglarz. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015.
 • Par coeur: twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. I Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016.
 • Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia. Red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki. słowo/ obraz terytoria. Gdańsk 2017.

Wybrane artykuły:

 • Retoryka a literaturoznawstwo. W: Retoryka. Red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 192–206.
 • Na początku świata był dotyk. Historia o tym, jak dyskurs macierzyństwa radzi sobie z percepcją. W: W przestrzeni dotyku. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”. Chorzów 2009, s. 194–201.
 • Ballada o smutnym kataryniarzu. W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2011, s. 23–40 (współautor: Wacław Forajter).
 • Mineralność motyli. „Dukla” Andrzeja Stasiuka widziana z „Pokoju w którym rzadko się bywa”. W: Zamieranie. Prozy. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice: 2012, s. 157–167.
 • Otwarcie. Adoracja. Ariadna. W: Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba. Wydawnictwo FA-art i Uniwersytet Śląski. Katowice 2012, s. 111–120.
 • Wilki Mickiewicza. W: Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska. Współpraca redakcyjna K. Jaglarz. Wydawca: grupakulturalna.pl. Katowice 2014, s. 195–209.
 • Wychodzenie z klatki. Jana Kotta „Powiastki dla wnuczek”. W: Zamieranie fikcji. Red. M. Ładoń, G. Olszański. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2014, s. 63–82.
 • Sikorki. W: Ptaki. Przeploty. Red. B. Mytych-Forajter, K. Jaglarz. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015, s. 53-65.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • projekt 35 najważniejszych książek poetyckich lat 1945-1989 − wykonawca,
 • projekt Historyczny słownik terminów literackich − wykonawca, sekretarz,
 • projekt Romantyzm w świetle nowych źródeł − wykonawca.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Katowicki Oddział Komisji Historycznoliterackiej PAN,
 • Oddział Śląski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
 • Laboratorium Animal Studies − Trzecia Kultura.

Sprawowane funkcje:

 • opiekun Studenckiego Koła Krytyki Ekologicznej (od 2014)

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2005, 2011),
 • nagroda zespołowa III st. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2014).
Accessibility