Iwona Gralewicz-Wolny

Iwona Gralewicz-Wolny

Dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny
pokój: 416
tel.: (32) 200 94 16
adres e-mail: iwona.gralewicz-wolny@us.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium
Leśmianowska poezja ciała, 1997. 
Doktorat
Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, 2001.
Habilitacja
Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej,  2015.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome. Katowice 2002, ss. 181.
 • Ja czytam, ty czytasz… Dziesięć szkiców o poezji i prozie. Uniwersytet Śląski, Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2011, ss. 156.
 • Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 152 (współautorka: Beata Mytych-Forajter).
 • Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 214.
 • W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 236.

Redakcje:

 • Par cœur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 262.

Artykuły (wybór):

 • „Yes, you can!” Młodość wobec interpretacji. „Język Polski w Liceum”. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. 2010/2011, nr 2, s. 86–96.
 • Radość czytania – radość posiadania. Fetysz książki we współczesnej świadomości literackiej. W: 20 lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1. Cz. 2: Życie literackie po roku 1989. Red. D. Nowacki, K. Uniłowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 62–73.
 • „My jesteśmy mole książkowe…”. Lektura jako bibliofagia. W: Medium mundi. T. 7: Zwierzęta i ludzie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”. Chorzów 2011, s. 206–213.
 • „Tę książkę wymyślił pies”. „Ferdynand Wspaniały” Ludwika Jerzego Kerna jako lektura ekokrytyczna. W: (Przed)szkolne spotkania z lekturą. Red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, s. 315–325.
 • Włóczykij kosmograf.Muminki” Tove Jansson w świetle projektu geopoetyckiego Kennetha White’a. W: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Red. W. Kostecka, M. Skowera. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2016, s. 185–196.
 • Jajko czy kura? Mikołajek René Goscinny’ego i Jeana-Jacques’a Sempégo wobec dialogu pokoleń. W: Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze. Red. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar. Universitas. Kraków 2016, s. 49–58.
 • Wyobraźnia płata figle. „Karlsson z dachu” Astrid Lindgren. W: Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej. Red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Kotkowska. Universitas. Kraków 2017, s. 241–249.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • współwykonawca projektu Najważniejsze książki poetyckie po 1945 roku,
 • współwykonawca projektu Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Katowicach,
 • Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura.

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2016),
 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2003, 2012, 2017),
 • nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2014).

 

Accessibility